Zlecenie 7621477 - Zapytanie ofertowe nr 3/2020 dotyczące wyboru podwykonawcy...

   
Zamówienie 7621477
źródło Internet
data publikacji 2020-07-31
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe nr 3/2020 dotyczące wyboru podwykonawcy w zakresie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, niezbędnych do
przygotowania i dostawy szybkiego testu paskowego do detekcji Herpeswirusów typu 1 i typu 4, wywołujących infekcje u koni. Prace BR są niezbędne do realizacji projektu, o którego dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ubiega się Zamawiający

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa szybkiego testu paskowego do detekcji Herpeswirusów typu 1 i typu 4, wywołujących infekcje u koni.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
5. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć 1000 szt. gotowego do użycia produktu (zawierającego wszystkie zużywalne materiały) Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie Podwykonawcy, który wykona prace badawczo-rozwojowe wskazane w przedmiocie zamówienia. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnego testu paskowego do detekcji do detekcji Herpeswirusów typu 1 i typu 4, wywołujących infekcje u koni.

Przedmiot zamówienia w ramach usługi zewnętrznej jest:
Opracowanie immunofluorescencyjnego testu paskowego testu do detekcji do detekcji Herpeswirusów typu 1 i typu 4, wywołujących infekcje u koni.
Z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, powyższy opis pozbawiony został szczegółowych parametrów stanowiącymi przedmiot zamówienia. Uszczegółowienie opisu zostanie przesłane na wniosek Oferenta pod warunkiem uprzedniego zobowiązania się przez niego na piśmie do zachowania poufności przedstawionych informacji.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się