Zlecenie 7555643 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08A/WSH/MG/ćwiczenia i warsztaty...

   
Zamówienie 7555643 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-26
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08A/WSH/MG/ćwiczenia i warsztaty on-line Kraków/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców
do prowadzenia za pośrednictwem platformy edukacyjnej ClickMeeting zajęć dydaktycznych – zajęć praktycznych (warsztaty/ćwiczenia)
- prowadzonych dla wszystkich uczestniczek/uczestników projektu w podziale na 2 grupy – A i B, liczące maksymalnie 15 osób.
2. Zapytanie ofertowe zostało podzielone na części wskazane w pkt. 12, Zamawiający w trakcie postępowania wyłoni do realizacji każdej części zapytania po jednym Wykonawcy.
3. Zajęcia realizowane będą za pośrednictwem platformy edukacyjnej ClickMeeting, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 8.00 do 21.00. Dostęp do platformy oraz szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy. Z uwagi na konieczność udokumentowania faktu prowadzenia zajęć w formie zdalnej, Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania zajęć w formie nagrania audio-video na platformie ClickMeeting. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Wykonawcę zgody na rejestrowanie zajęć i udostępnienie nagrania studentom, którzy z obiektywnych przyczyn nie mieli możliwości uczestniczenia w zajęciach on-line w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania platformy edukacyjnej Moodle do zamieszczania przez Wykonawcę dodatkowych materiałów dla studentów w postaci opracowań, ćwiczeń, kart pracy, zadań do samodzielnego opracowania, testów itp. oraz jako dodatkowej formy komunikacji ze studentami (forum, wiadomości, przesyłanie plików).
5. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach realizacji zajęć, o których mowa powyżej, w zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju (decyzji organów państwowych, wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ewentualne zmiany
w harmonogramie zostaną przedstawione Wykonawcy niezwłocznie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, chyba że decyzje bądź rekomendacje organów państwowych spowodują konieczność dokonania zmian w harmonogramach w krótszym terminie.
7. Liczba godzin dydaktycznych dla każdego przedmiotu, została określona w poniższej tabeli (ust.12).
8. Z uwagi na zakres merytoryczny Zamawiający podzielił zamówienie na części, zgodnie z tabelą
w ust. 12.
9. Szczegółowe informacja dotyczące merytorycznej treści zajęć zostały zawarte w Konspekcie tematycznym – załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
10. Język wykładowy – polski.

11. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
80300000-7 usługi szkolnictwa wyższego
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
Szczegóły w załącznikach. Proszę zapoznać się ze wszystkimi załącznikami do niniejszego ogłoszenia. Cel zamówienia Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawców usługi prowadzenia w formie zdalnej (ClickMeeting) zajęć dydaktycznych (zajęcia praktyczne -warsztaty/ćwiczenia) na potrzeby realizacji projektu nr POWR.02.17.00-00-0008/18 pt. „Praktyczne studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych”, w ramach umowy o dofinansowanie z dnia 20.06.2018r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców do prowadzenia za pośrednictwem platformy edukacyjnej ClickMeeting zajęć dydaktycznych – zajęć praktycznych (warsztaty/ćwiczenia)
- prowadzonych dla wszystkich uczestniczek/uczestników projektu w podziale na 2 grupy – A i B, liczące maksymalnie 15 osób.
2. Zapytanie ofertowe zostało podzielone na części wskazane w pkt. 12, Zamawiający w trakcie postępowania wyłoni do realizacji każdej części zapytania po jednym Wykonawcy.
3. Zajęcia realizowane będą za pośrednictwem platformy edukacyjnej ClickMeeting, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 8.00 do 21.00. Dostęp do platformy oraz szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy. Z uwagi na konieczność udokumentowania faktu prowadzenia zajęć w formie zdalnej, Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania zajęć w formie nagrania audio-video na platformie ClickMeeting. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Wykonawcę zgody na rejestrowanie zajęć i udostępnienie nagrania studentom, którzy z obiektywnych przyczyn nie mieli możliwości uczestniczenia w zajęciach on-line w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania platformy edukacyjnej Moodle do zamieszczania przez Wykonawcę dodatkowych materiałów dla studentów w postaci opracowań, ćwiczeń, kart pracy, zadań do samodzielnego opracowania, testów itp. oraz jako dodatkowej formy komunikacji ze studentami (forum, wiadomości, przesyłanie plików).
5. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach realizacji zajęć, o których mowa powyżej, w zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju (decyzji organów państwowych, wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ewentualne zmiany
w harmonogramie zostaną przedstawione Wykonawcy niezwłocznie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, chyba że decyzje bądź rekomendacje organów państwowych spowodują konieczność dokonania zmian w harmonogramach w krótszym terminie.
7. Liczba godzin dydaktycznych dla każdego przedmiotu, została określona w poniższej tabeli (ust.12).
8. Z uwagi na zakres merytoryczny Zamawiający podzielił zamówienie na części, zgodnie z tabelą
w ust. 12.
9. Szczegółowe informacja dotyczące merytorycznej treści zajęć zostały zawarte w Konspekcie tematycznym – załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
10. Język wykładowy – polski.

11. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
80300000-7 usługi szkolnictwa wyższego
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
Szczegóły w załącznikach. Proszę zapoznać się ze wszystkimi załącznikami do niniejszego ogłoszenia.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja
kody CPV 80300000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się