Zlecenie 7567274 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MŁOTA UDARNOŚCIOWEGO...

   
Zamówienie 7567274 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-02
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MŁOTA UDARNOŚCIOWEGO OZNACZENIE SPRAWY 22/2020/21/TL

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa młota
udarnościowego [1 szt.]

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik ZO 22 2020 21 TREKO LASER_Młot udarnościowy.pdf Cel zamówienia Głównym celem projektu jest utworzenie laboratorium wyposażonego w najnowocześniejsze urządzenia, które posłużą do przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych w zakresie innowacyjnych systemów konstrukcji budowlanych.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik ZO 22 2020 21 TREKO LASER_Młot udarnościowy.pdf Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa młota udarnościowego [1 szt.] o następującej minimalnej specyfikacji:
Minimalne wymagania:
1.1. Młot musi spełniać warunki normy ISO 148-1:2016 do badań udarnościowych
1.2. Maksymalne obciążenie ramy nie mniej niż 300J
1.3. Ramie młota (wahadło) musi być wsparty na dwóch kolumnach
1.4. Urządzenie musi być wyposażone w funkcję automatycznego podnoszenia młota oraz jego hamowania
1.5. System podnoszenia młota musi być realizowany przez bezstopniowe, magnetyczne sprzę-gło
1.6. Szerokość wahadła nie może przekraczać 50mm
1.7. Możliwość wymiany bijaków w wahadle
1.8. Urządzenie musi spełniać wymagania norm bezpieczeństwa ISO 13849-1, IEC 62061 oraz ISO 13849-1
1.9. Urządzenie musi posiadać osłonę bezpieczeństwa z przezroczystych paneli oraz elektrycz-nie blokowane drzwi uniemożliwiające otwarcie podczas trwania testu
1.10. Młot musi być wyposażony w mechaniczną blokadę, uruchamianą podczas otwarcia drzwi działającą bez potrzeby użycia zasilania
1.11. Urządzenie musi posiadać funkcje automatycznego zatrzaśnięcie młota po każdym teście
1.12. Wahadło do metody Charp’ego o energii 150-300J z wymiennymi bijakami
1.13. Bijak do wahadła o promieniu 2 mm
1.14. Podpory dla próbki, zgodne z wymaganiami norm ISO 148-2 i ASTM-E23
1.15. Wymienne wkładki dla metody Charpe’ego
1.16. Zasilanie 230 V / 50 Hz
1.17. Pobór mocy nie więcej niż 600W
1.18. Wymiary maksymalne urządzenia: wysokość nie większa niż 2200mm, szerokość nie więk-sza niż 2200mm
1.19. Waga urządzenia bez fundamentu nie może przekraczać 680 kg
1.20. Dedykowany dla oferowanego młota fundament o wadze minimum 1200 kg
1.21. Szczypce samocentrujące do pozycjonowania i centrowania próbek na podporach, zgodne z wymaganiami normy ISO 148-1:2016
Oprogramowanie urządzenia:
1.22. Język oprogramowania: polski/angielski
1.23. Urządzenie musi mieć możliwość rejestrowania wyników testów oraz pozwalać wydruko-wać wyniki na drukarce bez podłączania komputera
1.24. Wymagana pamięć dla minimum 99 testów. System musi pozwalać opisać każdą próbkę typem normy, wielkością młota, temperaturą próbki a dane muszą być zapisane w pamię-ci młota nawet po jego wyłączeniu z zasilania
1.25. System sterowania musi być wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 5,7 cala z ekranem dotykowym
Oprogramowanie do pozyskiwania, przechowywania i wyświetlania wyników przesyłanych do komputera - program do odbioru danych transmitowanych z młota udarnościowego musi umożliwiać przynajmniej:
1.26. Odbieranie, przechowywanie, zarządzanie, tworzenie statystyk oraz generowanie certyfi-katów testowych a także ich drukowanie
1.27. Wyświetlanie wyników testu w oprogramowaniu na komputerze
1.28. Przechowywanie danych testów w dzienniku plików
1.29. Tworzenie, edycja, zmiana nazwy serii testów
1.30. Eksportowanie wyników testu do pliku w formacie CSV

Szczegółowe parametry techniczne urządzenia i pozostałe informacje konieczne do należytego wykonania zamówienia zawiera Załącznik nr 4, stanowiący integralną część Zapytania ofertowego.
OFERENT MUSI ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO Z WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (brak odniesienia do któregokolwiek z wymaganych parametrów technicznych przedstawionych
w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego/przesłanej ofercie skutkować będzie odrzuceniem oferty).
2. Oferowany sprzęt musi mieć zapewniony autoryzowany serwis w Polsce
3. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Oferowany sprzęt musi posiadać deklaracje CE.
5. Szczegóły zamówienia zawiera także opis istotnych postanowień umownych stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
6. Kody CPV:
• 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
• 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik ZO 22 2020 21 TREKO LASER_Młot udarnościowy.pdf
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża urządzenia drobne
kody CPV 38500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się