Zlecenie 7444733 - Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania budynku...

   
Analizuj Zamówienie 7444733 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-04-23
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania budynku warsztatowego z zapleczem socjalnym oraz częścią biurowo-szkoleniową.

Zakre
s zamówienia przewiduje budowę budynku warsztatowego z zapleczem socjalnym oraz częścią biurowo-szkoleniową oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i elementami zagospodarowania terenu. Cel zamówienia Celem zamówienia jest realizacja zlecenia w zakresie robót i materiałów budowlanych.

Zakres zamówienia przewiduje budowę budynku warsztatowego z zapleczem socjalnym oraz częścią biurowo-szkoleniową oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i elementami zagospodarowania terenu.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Zapytanie ofertowe. Przedmiot zamówienia Zlecenie obejmuje wykonanie wszystkich elementów zadania „pod klucz” poprzez realizację robót zgodnie z przekazaną dokumentacji projektową do uzyskania uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
• Inwestycja musi być wykonana z zachowaniem obowiązujących standardów funkcjonalności oraz materiałowych.
• Wykonawca zapewni objęcie stanowiska kierownika budowy i kierowników robót przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami dla wszystkich koniecznych branż.
• Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie budowy lub ubezpieczenie OC firmy na kwotę min. 80% (słownie: osiemdziesiąt procent) wartości oferty.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Zapytanie ofertowe.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej, magazyny, zakłady produkcyjne
kody CPV 45000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się