Zlecenie 9952971 - Zapytanie o informację (RFI) - Serwis wyłączników...

   
Zamówienie 9952971 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-20
przedmiot zlecenia
Zapytanie o informację (RFI) - Serwis wyłączników generatorów produkcji ABB dla PGE GiEK S.A.

Zamawiający, PGE Górnictwo i Ener
getyka Konwencjonalna S.A. planuje wszczęcie postępowania pn.: „Serwis wyłączników generatorów produkcji ABB dla PGE GiEK S.A.”W celu dochowania należytej staranności, w ramach oszacowania przez Zamawiającego wartości zamówienia, zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji, w zakresie dotyczącym ewentualnych kosztów, jakie musiałby ponieść Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia oraz potwierdzenia postawionych warunków udziału. Uzyskanie od Państwa oferty budżetowej jest niezbędne w celu prawidłowego i rzetelnego oszacowania wartości zamówienia i określenia możliwości finansowych Zamawiającego. Uwaga, Zamawiający zastrzega, że: - Złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację (RFI) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez podmiot składający odpowiedź na nieodpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich, wskazanych w odpowiedzi na RFI danych do ewentualnego przygotowania przez Zamawiającego OPZ, Wartości szacunkowej zamówienia, warunków Umowy lub innych dokumentów niezbędnych dla Postępowania zakupowego z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni podmiotom trzecim tych danych, a także źródła ich uzyskania”, − „Niniejsze Zapytanie o informację (RFI) nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ani ogłoszeniem w jakimkolwiek trybie prowadzenia zakupowego postępowania niepublicznego, lecz ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat przedmiotu planowanego zakupu”, − „Wszelkie informacje przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania odpowiedzi i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, a uzyskane w wyniku zapytania informacje objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego”. W przypadku braku odpowiedzi przez Wykonawcę, Zamawiający zwraca się z prośbą o podanie ewentualnych powodów niezłożenia informacji o cenę/potwierdzenia zainteresowania realizacją przedmiotu zamówienia/w jakim zakresie nie spełnia warunków zamówienia. Zamawiający prosi o wskazanie przez Wykonawców ewentualnych zastrzeżeń do załączonych dokumentów. Wszelkie pytania zawiązane z przedmiotowym zapytaniem należy kierować poprzez zakładkę -quot;Pytania i odpowiedzi-quot; elektronicznego formularza lub na adres e-mail wskazany w sekcji -quot;Organizator-quot; niniejszego ogłoszenia. Ponadto, informacje o prowadzonych postępowaniach można również znaleźć na platformie https://oneplace.marketplanet.pl/ - platforma umożliwia rejestrację Wykonawców w Systemie zakupowym GK PGE oraz wyszukiwanie poszczególnych postępowań. Na stronie internetowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. www.pgegiek.pl w zakładce: Przetargi/Podzakładka Przetargi zakupowe/SWPP System PGE, znajduje się dokumentacja przetargowa dotycząca przedmiotowego zapytania. Dane kontaktowe Help Desk: Numer telefonu, 48 22 576 87 87, e-mail: helpdesk.zakupy@gkpge.pl
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10091756 2023-12-01
godz. 17:00
LOTOS PETROBALTIC S.A. Przewody - 160032147
10110709 2023-12-04
godz. 08:00
JSW KOKS S.A. ŚWIETLÓWKI (ZKR - AM732643)
10118904 2023-12-04
godz. 10:00
ENERGA LOGISTYKA SP. Z O.O. Zespół wyłączników SN (56AMR74) Szanowni Państwo, Energa Logistyka Sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na zakup: Wyłączników średniego napięcia
10120522 2023-12-04
godz. 12:00
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE PAK SERWIS SP. Z O.O. W KONINIE Zakup materiałów elektrycznych/M2302083/MS
10117290 2023-12-06
godz. 12:00
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW Zakup opraw oświetleniowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa opraw oświetleniowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgo...
10120615 2023-12-07
godz. 15:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU Dostawa kondensatorów PVAJP 24-0,92/450 R45 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kondensator PVAJP 24-0,92/450 R45 16 szt.
10102206 2023-12-11
godz. 12:00
MERCUS LOGISTYKA SP. Z O.O. UZIEMIACZ U3-BM123-2/0,4-13/1-50-(I)(WR-6)-(SI) 2 szt ( zap 4501623264)
10117890 2023-12-15
godz. 08:00
ENERGA LOGISTYKA SP. Z O.O. W - wykonanie robót; Oddział Koszalin; Białogard, Redło Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w imieniu i na rzecz Energa Operator SA Oddział w Koszalinie z sie...
10120952 2023-12-18
godz. 08:00
MERCUS LOGISTYKA SP. Z O.O. LAMPK MOELLERI MODUŁY EATON
10043048 2024-02-21
godz. 12:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE Zakup liczników zdalnego odczytu trójfazowych, specjalnych, przeznaczonych do instalacji w układach pomiarowych kategorii A, B3, B2, B1 i C2. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa liczników z...