Zlecenie 9952971 - Zapytanie o informację (RFI) - Serwis wyłączników...

   
Zamówienie 9952971 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-20
przedmiot zlecenia
Zapytanie o informację (RFI) - Serwis wyłączników generatorów produkcji ABB dla PGE GiEK S.A.

Zamawiający, PGE Górnictwo i Ener
getyka Konwencjonalna S.A. planuje wszczęcie postępowania pn.: „Serwis wyłączników generatorów produkcji ABB dla PGE GiEK S.A.”W celu dochowania należytej staranności, w ramach oszacowania przez Zamawiającego wartości zamówienia, zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji, w zakresie dotyczącym ewentualnych kosztów, jakie musiałby ponieść Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia oraz potwierdzenia postawionych warunków udziału. Uzyskanie od Państwa oferty budżetowej jest niezbędne w celu prawidłowego i rzetelnego oszacowania wartości zamówienia i określenia możliwości finansowych Zamawiającego. Uwaga, Zamawiający zastrzega, że: - Złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację (RFI) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez podmiot składający odpowiedź na nieodpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich, wskazanych w odpowiedzi na RFI danych do ewentualnego przygotowania przez Zamawiającego OPZ, Wartości szacunkowej zamówienia, warunków Umowy lub innych dokumentów niezbędnych dla Postępowania zakupowego z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni podmiotom trzecim tych danych, a także źródła ich uzyskania”, − „Niniejsze Zapytanie o informację (RFI) nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ani ogłoszeniem w jakimkolwiek trybie prowadzenia zakupowego postępowania niepublicznego, lecz ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat przedmiotu planowanego zakupu”, − „Wszelkie informacje przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania odpowiedzi i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, a uzyskane w wyniku zapytania informacje objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego”. W przypadku braku odpowiedzi przez Wykonawcę, Zamawiający zwraca się z prośbą o podanie ewentualnych powodów niezłożenia informacji o cenę/potwierdzenia zainteresowania realizacją przedmiotu zamówienia/w jakim zakresie nie spełnia warunków zamówienia. Zamawiający prosi o wskazanie przez Wykonawców ewentualnych zastrzeżeń do załączonych dokumentów. Wszelkie pytania zawiązane z przedmiotowym zapytaniem należy kierować poprzez zakładkę -quot;Pytania i odpowiedzi-quot; elektronicznego formularza lub na adres e-mail wskazany w sekcji -quot;Organizator-quot; niniejszego ogłoszenia. Ponadto, informacje o prowadzonych postępowaniach można również znaleźć na platformie https://oneplace.marketplanet.pl/ - platforma umożliwia rejestrację Wykonawców w Systemie zakupowym GK PGE oraz wyszukiwanie poszczególnych postępowań. Na stronie internetowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. www.pgegiek.pl w zakładce: Przetargi/Podzakładka Przetargi zakupowe/SWPP System PGE, znajduje się dokumentacja przetargowa dotycząca przedmiotowego zapytania. Dane kontaktowe Help Desk: Numer telefonu, +48 22 576 87 87, e-mail: helpdesk.zakupy@gkpge.pl
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10622918 2024-06-21
godz. 10:55
Śląskie Dostawa naświetlaczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice, gr. mat. 315-1. 1 NAŚWIETLACZ LEDOWY 70-80W 315-1 - Sprzęt oświetleniowy: lampy i oprawy oświet...
10624113 2024-06-24
godz. 09:00
Śląskie 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza awaryjnego UPS w ramach udzielonej dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Odd...
10622995 2024-06-25
godz. 09:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem kontenerowego magazynu energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej w WCPiT w Poznaniu. Realizacja polegać będzie na montażu m...
10628790 2024-06-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wymiana zasilaczy buforowych 220VDC w stacjach elektroenergetycznych GPZ Karczyn i GPZ Północ
10631999 2024-06-27
godz. 07:00
Warmińsko-Mazurskie „Dostawa leków, opatrunków, produktów medycznych oraz innego wyposażenia.” Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, opatrunków, produktów medycznych oraz innego...
10621078 2024-06-27
godz. 10:00
Wielkopolskie Część 1: Zadanie nr 1- Dostawa materiałów elektrycznych do tymczasowego zasilenia zespołu kontenerów dla 33. BLTr w Powidzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: form...
10631931 2024-06-27
godz. 10:55
Śląskie Dostawa sprzętu oświetleniowego: lamp i opraw oświetleniowych oraz części zamiennych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła, grupa materiałowa 315-1. 1 LAM...
10622055 2024-06-28
godz. 08:15
Dolnośląskie PIN 3-1447221-3 ZŁĄCZA STEROWNIKA HAP TYCO ELECTRONICS kopia Lokalizacja 59-101 Polkowice
10630091 2024-07-03
godz. 11:00
Małopolskie Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Moszczenica poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych Część 1: Część 1 zamówienia obejmuje wymianę 281 sztuk opraw o...
10623619 2024-07-17
godz. 10:00
Mazowieckie Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest w trybie zapytania ofertowego przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 Kodeks...