Przetarg 7731826 - Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i...

   
Analizuj Zamówienie 7731826
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-02
przedmiot ogłoszenia
Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ek
rany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW – Zakup 8 szt. stacji monitoringu na drogach wojewódzkich wraz z ich montażem
Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WD/190/2020

Zamówienie obejmuje: Zakres robót określony został w Kosztorysie ofertowym (Rozdział III SIWZ), SOPZ (Rozdział IV SIWZ) oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Rozdział V SIWZ). Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi za wady na okres minimum 3 lat.
branża Drogownictwo
podbranża organizacja ruchu drogowego, utrzymanie dróg, sprzęt drogowy
kody CPV 34992200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się