Przetarg 9315461 - Zakup oryginalnych części do pojazdów marki Man dla PGE...

   
Analizuj Zamówienie 9315461 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-11-18
przedmiot ogłoszenia
Zakup oryginalnych części do pojazdów marki Man dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

1. Przedmiotem
Zamówienia jest zakup oryginalnych części do pojazdów grupy Man dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu RFX. 2. Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę 4. Dostarczony przez Wykonawcę Przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia 5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Dokumenty wymagane przy dostawie: dokument dostawy uwzględniający numer Zamówienia. 8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji Przedmiotu zamówienia. 9. Pozostałe warunki realizacji Przedmiotu zamówienia zostały określone w Ogólnych Warunkach Zamówienia (dalej „OWZ”), dostępnymi na stronie Zamawiającego
branża Motoryzacja
podbranża części samochodowe
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: części samochodowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9439474 2023-01-27
godz. 11:00
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A. W KLECZEWIE LUZK45-Stacyjki
9410855 2023-01-27
godz. 23:00
UNIA SP. Z O.O. Koła jezdne Powstaje w kontekście projektu POIR.01.01.01-00-1230/19 - Inteligentny robot spełniający wymogi rolnictwa precyzyjnego
9449807 2023-01-30
godz. 09:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH Zakup 3 sztuk akumulatorów AGM 12V 92ah start-stop prawy plus do pojazdów VW t6
9433494 2023-01-31
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY KĘPNO Usługi polegające na wykonywaniu przeglądów pogwarancyjnych ( serwisowych) napraw, zakup części i płynów eksploatacyjnych do samochodów stanowiących własność Gminy Kępno oraz o...
9436310 2023-01-31
godz. 10:30
MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY 006/2023 DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH FILTRÓW DO AUTOBUSÓW MARKI MERCEDES PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
9451045 2023-02-06
godz. 15:00
SR ROBOTICS SP. Z O.O. Opis gwarancji: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zadeklarowanie przez Dostawcę okresu gwaran...
9445061 2023-02-10
godz. 10:00
KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. Dostawy części zamiennych dla pojazdów
9425934 2023-02-15
godz. 00:00
MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. CZĘŚĆI AUTOBUSOWE - MARZEC 2023
9423355 2023-02-17
godz. 09:00
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH Dostawy części zamiennych do samochodów marki Mercedes i Volkswagen Numer referencyjny: TP/3/2023 Dostawy części zamiennych do samochodów: • Mercedes – 313, 316, 319 i 319 z ad bl...
9357421 2023-12-31
godz. 23:59
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.