Przetarg 9321340 - Zakup liny stalowej dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia...

   
Analizuj Zamówienie 9321340 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-11-22
przedmiot ogłoszenia
Zakup liny stalowej dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa liny stalowej dla
PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu RFX oraz w pkt. 2.1. SWZ. 2. Oferty równoważne: Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego do przedstawionego w pkt. 2.1 SWZ oraz w Formularzu RFX. 3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę. 4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia. 5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z pkt. 17.9.2 SWZ. 8. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów Wykonawcy. 9. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia.
branża Materiały budowlane i hutnicze
podbranża wyroby hutnicze
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wyroby hutnicze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9433898 2023-01-27
godz. 10:00
WASCOVILLA S.C. ANETA WASYLEW, ADAM WASYLEW Projekt dotyczy prac badawczo-rozwojowych nad nowym rozwiązaniem produktowym: Otworzenie kompleksu rozwiązań systemowych do budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w systemie moduł...
9443749 2023-01-27
godz. 10:00
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ wyroby hutnicze (ceowniki, pręty) Lp. Nazwa materiału Ilość ZWP Jedn. miary w ZWP Termin dostawy ; 1 Ceowniki w gat. S235JR - PAKIET - gat. S235JR lub równoważny 269 200 kg 12 m-cy od...
9436927 2023-01-27
godz. 12:00
HUTA ŁABĘDY S.A. Zakup liny stalowej
9446839 2023-01-27
godz. 14:00
PEKABEX BET S.A. W POZNANIU BB/23 - zapytanie na materiały stalowe - Płaskowniki; Dostawa Bielsko Biała
9449928 2023-01-30
godz. 06:00
PIT-RADWAR S.A. Przedmiot postępowania CYNA LC60 W SZPULI 2,00MM B/T: 2 kg CYNA LC60 W SZPULI 2,00MM B/T: 2 kg CYNA LC60 W SZPULI 2,00MM B/T: 1 kg CYNA LC60 W SZPULI 2,00MM B/T: 1 kg PRĘT LC60/SPOIW...
9439792 2023-01-31
godz. 00:00
TAURON WYTWARZANIE S.A. Dostawa belki osłonowej i płyty opancerzenia do kotła OP650
9447966 2023-01-31
godz. 23:59
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD WSPARCIA PRODUKCJI JSW S.A. Rura b/szwu kołnierzowa, klin żeliwny
9443216 2023-02-02
godz. 12:00
ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH W SIEWIERZU Sukcesywna dostawa rur i armatury wodociągowej na potrzeby Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu 1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy rur i armatury wodoci...
9403372 2023-02-02
godz. 15:00
CEMENTOWNIA WARTA S.A. I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa elementów prototypu układ transportu paliw do pieca tj.: Rurociąg transportowy paliw oraz kolana z wykładziną trud...
9450183 2023-02-07
godz. 11:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W ŁODZI SP. Z O.O. WZ-091-7/23 Dostawa szyn tramwajowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zadanie 1 Zadanie 1 1 szt. 2 Zadanie 2 Zadanie 2 1 szt.