Przetarg 8895720 - Zakup laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie...

   
Analizuj Zamówienie 8895720 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-11
przedmiot ogłoszenia
Zakup laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Progr
am Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w Gminie Słupca

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 szt. komputerów przenośnych – laptopów.Oferowany sprzęt musi być nieużywany i fabrycznie nowy, pochodzić z seryjnej produkcji, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji Producenta na rynek polski i być dopuszczony do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu będącego prototypem bądź urządzeniem podemonstracyjnym.Wykonawca może zaoferować sprzęt różnych producentów (czy to w ramach jednej części, czy pomiędzy częściami). W załączeniu do oferty Wykonawca przedstawia formularz asortymentowo cenowy dla każdego modelu zaoferowanego sprzętu zgodnie z załącznikiem 2a do SWZ.Do obowiązków wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia na adres siedziby Zamawiającego. Przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu będzie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca złoży wraz z dostawą pisemne oświadczenie potwierdzające poprawną współpracę sprzętu z zaoferowanym oprogramowaniem. Do każdej sztuki sprzętu musi zostać załączona stosowana karta gwarancyjna. Nie ma obowiązku przechowywania opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia.Minimalny wymagany okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące. Podstawą ustalenia wymaganej wydajności laptopów będzie liczba punktów uzyskanych w teście SYSmark25 Notebook według rankingu: https://results.bapco.com/charts/facet/SYSmark_25/cpu/all/notebook. Minimalna liczba punktów jest określona przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.Wykonawca do oferty dołącza dokument potwierdzający wynik (tj. wydruk ze strony) i na tej podstawia Zamawiający będzie dokonywał oceny parametrów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ.

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 szt. komputerów przenośnych – laptopów.Oferowany sprzęt musi być nieużywany i fabrycznie nowy, pochodzić z seryjnej produkcji, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji Producenta na rynek polski i być dopuszczony do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu będącego prototypem bądź urządzeniem podemonstracyjnym.Wykonawca może zaoferować sprzęt różnych producentów (czy to w ramach jednej części, czy pomiędzy częściami). W załączeniu do oferty Wykonawca przedstawia formularz asortymentowo cenowy dla każdego modelu zaoferowanego sprzętu zgodnie z załącznikiem 2a do SWZ.Do obowiązków wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia na adres siedziby Zamawiającego. Przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu będzie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca złoży wraz z dostawą pisemne oświadczenie potwierdzające poprawną współpracę sprzętu z zaoferowanym oprogramowaniem. Do każdej sztuki sprzętu musi zostać załączona stosowana karta gwarancyjna. Nie ma obowiązku przechowywania opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia.Minimalny wymagany okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące. Podstawą ustalenia wymaganej wydajności laptopów będzie liczba punktów uzyskanych w teście SYSmark25 Notebook według rankingu: https://results.bapco.com/charts/facet/SYSmark_25/cpu/all/notebook. Minimalna liczba punktów jest określona przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.Wykonawca do oferty dołącza dokument potwierdzający wynik (tj. wydruk ze strony) i na tej podstawia Zamawiający będzie dokonywał oceny parametrów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ.

Część 3: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 szt. komputerów przenośnych – laptopów.Oferowany sprzęt musi być nieużywany i fabrycznie nowy, pochodzić z seryjnej produkcji, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji Producenta na rynek polski i być dopuszczony do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu będącego prototypem bądź urządzeniem podemonstracyjnym.Wykonawca może zaoferować sprzęt różnych producentów (czy to w ramach jednej części, czy pomiędzy częściami). W załączeniu do oferty Wykonawca przedstawia formularz asortymentowo cenowy dla każdego modelu zaoferowanego sprzętu zgodnie z załącznikiem 2a do SWZ.Do obowiązków wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia na adres siedziby Zamawiającego. Przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu będzie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca złoży wraz z dostawą pisemne oświadczenie potwierdzające poprawną współpracę sprzętu z zaoferowanym oprogramowaniem. Do każdej sztuki sprzętu musi zostać załączona stosowana karta gwarancyjna. Nie ma obowiązku przechowywania opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia.Minimalny wymagany okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące. Podstawą ustalenia wymaganej wydajności laptopów będzie liczba punktów uzyskanych w teście SYSmark25 Notebook według rankingu: https://results.bapco.com/charts/facet/SYSmark_25/cpu/all/notebook. Minimalna liczba punktów jest określona przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.Wykonawca do oferty dołącza dokument potwierdzający wynik (tj. wydruk ze strony) i na tej podstawia Zamawiający będzie dokonywał oceny parametrów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ.

ZP.271.5.2022
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery
kody CPV 30213000, 30213100
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9015886 2022-07-11
godz. 13:00
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem jako doposażenia bazy dydaktycznej szkół w Łomży Część 1: Sprzęt komputerowy do Technikum nr 6 w Łomży. Część 2: Sprz...
9018063 2022-07-11
godz. 23:59
S2 PROJEKT SP. Z O.O. Wdrożenie produktu: przeglądarki tyflografik z audiodeskrypcją jako efektu projektu wzorniczego i działania w zakresie wyrównywania szans poznawczych dla osób z dysfunkcjami wzroku Ce...
9014206 2022-07-12
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY WĘGLINIEC Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” przez ...
9004551 2022-07-12
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI Dostawa sprzętu komputerowego, wraz z oprogramowaniem Część 1: Część I - Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”1. Przedmiotem zamówienia jest zakup,...
9015874 2022-07-14
godz. 10:00
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 19 części. Część 1: Dostawa części i akcesoriów do komputerów...
8983674 2022-07-15
godz. 10:30
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Dostawa 1 szt. stacjonarnego zestawu komputerowego dla WEAIiIB - KC-zp.272-373/22 Numer referencyjny: KC-zp.272-373/22 Przedmiotem zamrowienia jest dostawa 1 szt. stacjonarnego zestawu kompu...
8980356 2022-07-22
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY GIŻYCKO Dostawa sprzętu z oprogramowaniem na potrzeby realizacji grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Numer referencyjny: ZP.271.1.18.2022.SzG 6.1....
8986390 2022-07-29
godz. 12:00
EKO-REGION SP. Z O.O. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego u Zamawiającego oraz...
9005618 2022-08-01
godz. 11:00
UNIWERSYTET WARSZAWSKI sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3 Numer referencyjny: CeNT-361-12/2022 1. Przedmiotem zamówienia...
9008861 2022-08-02
godz. 10:00
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznego mikroskopu konfokalnego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Numer referencyjny: 80.272.133.2022 Przedmiotem pos...