Zlecenie 9006959 - Zakup korpusów ze specjalną warstwa zabezpieczającą do...

   
Zamówienie 9006959 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-29
przedmiot zlecenia
Zakup korpusów ze specjalną warstwa zabezpieczającą do pomp KSB

ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup korpusó
w ze specjalną warstwa zabezpieczającą do pomp: Korpus pompy KSB SEWATEC K-100-251, Korpus pompy KSB SEWABLOCK K-100-251 Warunki handlowe: 1. Oczekiwany termin płatności – przelew minimum 60 dni od daty wystawienia faktury 2. Płatność za wykonanie dostaw zostanie dokonana po realizacji całości zadania. Zamawiający nie akceptuje jakiekolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia 3. Potwierdzenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje: Kodeks postępowania dla dostawców ANWIL S.A. (dokument dostępny pod linkiem: https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Kodeks-postepowania-dla-Dostawcow.aspx ) oraz postanowienia Polityki antykorupcyjnej ANWIL S.A. oraz Zasady przyjmowania i wręczania upominków w ANWIL S.A. (dokumenty dostępne pod linkiem: https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx 4. Potwierdzenie, że oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu Zakupowym 5.Termin dostawy: Wrzesień 2022 r. Składanie ofert 1. Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej CONNECT. 2. Oferta powinna składać się z dwóch części: technicznej i handlowej. 3. Część techniczną oferty należy złożyć pod kryterium „Oferta techniczna (w formie załącznika)” 4. Część handlową oferty z ceną i warunkami płatności należy dodać jako załącznik w kryterium „Cena” 5. Pytania dotyczące części technicznej oraz handlowej proszę zadawać po przez connect zakładka pytania. Odpowiedzi będą udzielane w ten sam sposób - Wszystkie istotne dla przygotowania ofert pytania, zadane w wyznaczonym terminie i wszystkie odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na Platformie do wiadomości wszystkich oferentów, którzy zgłosili się do składania ofert w danym postępowaniu zakupowym, bez wskazywania autora pytania. W przypadku pytań i/lub odpowiedzi, które według oferenta mogą spowodować udostępnienie informacji poufnych Oferenta, po zastrzeżeniu przez Oferenta tego faktu w treści pytania i/lub odpowiedzi, dopuszcza się udzielenie odpowiedzi tylko temu Oferentowi. 5. Dołączenie informacji cenowej w części technicznej oferty może skutkować odrzuceniem oferty. Dokumentacja techniczna została załączona do pozycji nr 1 zapytania ofertowego. Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą. Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będzie realizowane na warunkach zawartych w złączonej propozycji kontraktu. ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9098343 2022-08-23
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W GLIWICACH PKM/TT/PN/02/2022R Dostawa i montaż systemu kontroli trzeźwości kierowcy w autobusach komunikacji miejskiej należących do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach...
9095223 2022-08-23
godz. 23:59
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ENE-FI-PN-697-2022 - Zakup automatycznego aparatu OptiFPP
9053626 2022-08-25
godz. 10:00
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD WSPARCIA PRODUKCJI JSW S.A. Dostawa do JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów 2 sztuk skipów 200 kN Numer referencyjny: 42/P/22 Dostawa do JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów 2...
9105876 2022-08-26
godz. 09:00
ALCHEMIA S.A. ODDZIAŁ RUREXPOL Obudowa - RXP/ 24611
9086648 2022-09-05
godz. 23:59
BIOMAXIMA S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ POPW/1.3.1 Automatyczny laminator arkuszy podstawowych – 1 szt. Parametry minimalne: 1. wykonywane operacje: ­ precyzyjne oklejanie arkuszy podstawowych membran...
9089413 2022-09-05
godz. 23:59
WPŻ ELBUD GDAŃSK SP. Z O.O. Opracowanie typoszeregu innowacyjnych prefabrykowanych fundamentów studniowych dedykowanych względem słupów energetycznych różnego typu, wykorzystywanych do budowy linii średniego i w...
9094919 2022-09-06
godz. 11:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE „Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego poziomu utrzymania (PU4), w elektrycznym zespole trakcyjnym typu 31WE – serii ED78-016”. Numer referencyjny: DA.III....
9109817 2022-09-15
godz. 10:00
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ Obsługa oraz konserwacja w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice urządzeń do transportu urobku z prowadzonych robót górniczych przygotowawczych i wydobywczych Nume...
9105923 2022-09-16
godz. 10:00
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. ELEKTROWNIA RYBNIK S.A. Zakup elementów mielących do młynów węglowych dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Rybnik
9110727 2022-09-16
godz. 23:59
IKAR SERVICE KRZYSZTOF JATCZAK Wdrożenie innowacyjnej technologii przegród nadbudów w oparciu o lekki szkielet drewniany Dostawa nowej maszyny: pilarki do manipulacji – centrum ciesielskie ( 1 sztuka )  sterowani...