Przetarg 8909185 - Zakup komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów w...

   
Analizuj Zamówienie 8909185 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-17
przedmiot ogłoszenia
Zakup komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pege
erowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w tym: Komputery stacjonarne – 35 sztuk, Laptop z oprogramowaniem - 165 sztuk, Tablet - 2 sztuki. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być nowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania, tzn. że żadne urządzenie, produkt nie może być wcześniej używane, winien być sprawny, odpowiednio zapakowany, spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

RR.PFZ.271.15.2022
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery
kody CPV 30213000, 30213100, 30213200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9011232 2022-07-08
godz. 11:00
PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W RZESZOWIE Dostawa komputerów stacjonarnych typu All-in-One dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 60 ...
9008439 2022-07-08
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU LUBELSKIM ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ W PONIATOWEJ Część 1: Część Nr 1 - „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni zawodowych w ZS w Poniatowej”, kt...
8963596 2022-07-11
godz. 10:00
UNIWERSYTET RZESZOWSKI Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, NIE używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego Numer referencyjny: ZP/UR/108/2022 1. Przedmiotem zamów...
9014015 2022-07-11
godz. 11:30
URZĄD GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, oryginalnego oraz nieeksploatowanego wcześniej sprzętu komputerowego wraz z oprog...
8976645 2022-07-12
godz. 09:00
STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH „Zakup sprzętu teleinformatycznego – 42 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem – w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty...
8996667 2022-07-12
godz. 10:00
URZĄD GMINY PRZEWÓZ Dostawa 142 fabrycznie nowych laptopów w ramach zadania pn "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" 4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 142 fabrycznie ...
8953709 2022-07-12
godz. 10:00
URZĄD GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA Dostawa laptopów w ramach programu „Cyfrowa Gmina” (Program Polska Cyfrowa 2014-2020, V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU) Numer referencyjny: RRP.271.15.2022 Przedmiotem zamówienia j...
8930912 2022-07-13
godz. 10:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim Numer referencyjny: 5/EFS/Z/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup wyposażenia pracowni dydak...
9008863 2022-07-26
godz. 10:00
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE Zakup sprzętu teleinformatycznego Numer referencyjny: 96/BŁiI/22/AK Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu teleinformatycznego w podziale na trzy części: stacje robocze wraz z monit...
8986390 2022-07-29
godz. 12:00
EKO-REGION SP. Z O.O. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego u Zamawiającego oraz...