Przetarg 9002258 - Zakup i wdrożenie komponentu bezpieczeństwa dla miejskiej...

   
Analizuj Zamówienie 9002258 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-27
przedmiot ogłoszenia
Zakup i wdrożenie komponentu bezpieczeństwa dla miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN - w ramach projektu Cyfrowa Gmina

1.P
rzedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie komponentu bezpieczeństwa dla miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN.2.W ramach zamówienia Zamawiający wymaga modernizacji systemu bezpieczeństwa sieciowego wchodzącego w skład miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN. Modernizacja ma na celu dostosowanie systemu bezpieczeństwa do najnowszych standardów poprzez między innymi zwiększenie jego wydajności, rozszerzenie o nowe funkcjonalności, zwiększenie skuteczności oraz zwiększenie możliwości. Obecnie w ramach projektu sieci SIRMAN podsystem bezpieczeństwa podlegający modernizacji oparty jest o urządzenia produkcji CISCO model ASA 5585X.3.W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi:a)wykonanie szczegółowej inwentaryzacji i weryfikacji istniejącego systemu bezpieczeństwa, w celu pozyskania przez Wykonawcę pełnej wiedzy niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia,b) wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych w celu modernizacji/instalacji nowych elementów dostarczanego systemu,c) zdemontowanie aktualnie zainstalowanego systemu bezpieczeństwa w postaci dwóch urządzeń produkcji CISCO model ASA5585X,d) dostarczenie, zainstalowanie w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu nowego systemu bezpieczeństwa sieciowego i migracja systemu bezpieczeństwa sieciowego na nowy system zgodny z wymaganiami minimalnymi wyszczególnionymi w załączniku nr 7 do SWZ (Minimalne wymagania dla systemu bezpieczeństwa sieciowego),e) wykonanie przeniesienia wszystkich istniejących wirtualnych kontekstów wraz z ich istniejącymi konfiguracjami i politykami. Ilość kontekstów do przeniesienia nie przekroczy 40 sztuk,f) dostarczenie wraz z instalacją centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń. Minimalne wymagania dla systemu centralnego logowania, raportowania i korelacji zostały przedstawione w załączniku nr 8 do SWZ (Minimalne wymaganie dla systemu centralnego logowania, raportowania i korelacji). Zapewnienie kompletnego środowiska serwerowego, spełniającego wszystkie wymagania dostarczanego systemu, niezbędnego do zainstalowania systemu leży po stronie Zamawiającego,g) zapewnienie stacjonarnego szkolenia dla minimum dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego zgodnego z zakresem przedstawionym w załączniku nr 9 do SWZ (Minimalne wymaganie dotyczące szkoleń).Szkolenie musi zostać wykonane przez autoryzowane centrum szkoleniowe producenta dostarczonego rozwiązania. Szkolenie musi zostać zorganizowane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż przed upływem terminu wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany formy szkolenia na formę zdalną.

WOR-Z.271.16.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00234431/01 z dnia: 2022-07-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-06 10:00
Po zmianie:
2022-07-07 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-06 10:00
Po zmianie:
2022-07-07 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-04
Po zmianie:
2022-08-05
branża Edukacja, szkolenia, Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, montaż sieci komputerowej, szkolenia zawodowe
kody CPV 32420000, 48000000, 72263000, 80531200
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , montaż sieci komputerowej , szkolenia zawodowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9056451 2022-08-23
godz. 10:00
UNIWERSYTET GDAŃSKI Dostawa maszyny cyfrowej do druku kolorowego wraz z obsługą serwisową dla Zakładu Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego. Numer referencyjny: 5750.291.1.115.2022.KD 1. Przedmiotem zamówien...
9047473 2022-08-23
godz. 11:00
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH Projekt współfinansowany w ramach Programu ,,Utworzenie Śląskiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych funkcjonującego w modelu usług wspólnych dla realizacji komercyjnych i NIEkomercy...
9101788 2022-08-25
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH Część 1: Przeprowadzenie kursów (wraz z właściwą kwalifikacją) - 9 części zamówienia w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim” Cz...
9106256 2022-08-25
godz. 11:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu informatyki śledczej” Część 1: Pakiet nr 1 – „Pakiet szkoleń: Analiza Urządzeń Mobilnych – pełna ście...
9101601 2022-08-26
godz. 10:00
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101 KOMANDOSÓW Moduł sieciowy - Interfejs; Serene Nexus (SFP-10G-LR-C); Serene Nexus (GLC-LH-SMD-C);
9101789 2022-08-26
godz. 11:00
URZĄD GMINY CHORKÓWKA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina dla Urzędu Gminy Chorkówka – etap II Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu według za...
9068770 2022-08-29
godz. 11:00
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa - etap II. Narzędzia do zarządzania systemem paszportyzacji. Numer referencyjny: ZP-003/D/RZ/2021 Przedmiotem zamó...
9092070 2022-09-02
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY ANDRYCHÓW Dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Numer referencyjny: BZP.271.17.2022 4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Dostawa urządz...
9071732 2022-09-02
godz. 11:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH ROZBUDOWA KLASTRA SERWEROWEGO Numer referencyjny: OK-III.272.1.35.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego klastra HCI, zakup, dostawa infrastruktury hiperkonwergentnej (...
9094859 2022-09-08
godz. 09:00
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W WARSZAWIE ,,Zakup i dostawa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego" Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.23.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i ...