Przetarg 8173245 - Zakup i dostawa odzieży roboczej i środków ochrony...

   
Analizuj Zamówienie 8173245 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-06-01
przedmiot ogłoszenia
Zakup i dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dost
awa odzieży roboczej. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 18100000-0. Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

14/21
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp
podbranża odzież ochronna i robocza, artykuły, osprzęt
kody CPV 18100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się