Przetarg 7225044 - Zakup gazu CNG w ilości 4 000 000 Nm 3 do pojazdów...

   
Analizuj Zamówienie 7225044 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-12-11
przedmiot ogłoszenia
Zakup gazu CNG w ilości 4 000 000 Nm 3 do pojazdów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat wraz z infrastrukturą umożliwiając
ą tankowanie ww. pojazdów Numer referencyjny: ZP/4/2019
1. Przedmiotem zamówienia jest (dostawa) zakup gazu CNG w ilości 4 000 000 Nm3 do pojazdów Zamawiającego zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat, oraz wybudowanie na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o., infrastruktury umożliwiającej tankowanie ww. pojazdów – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku 1a i 1b do SIWZ.2. Przedmiot zamówienia dotyczy: dostawy paliwa metanowego, łącznie z wybudowaniem oraz utrzymaniem stacji tankowania dla dostarczanego paliwa, w zakresie umożliwiającym napełnianie paliwem zbiorników w pojazdach Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy. Urządzenia stacji, jako urządzenia przenośne, będą stanowić własność Wykonawcy, użytkowaną przez niego w celu realizacji umowy dostawy paliwa metanowego. Wszystkie koszty Wykonawcy, dotyczące wybudowania i utrzymania stacji, będą zawarte w cenie jednostkowej netto dostarczanego paliwa metanowego. Paliwo metanowe, stanowiące przedmiot zamówienia, będzie dostarczane na podstawie umowy przez okres do 10 lat, do momentu osiągnięcia całkowitego wolumenu dostaw nie przekraczającego 4 000 000 Nm3 jednak nie mniejszego niż wolumen stanowiący 80 % wolumenu zamówionego. Zasada wykorzystanie 80 % obowiązuje od 1.1.2021 r.3. Zamawiający dopuszcza udostępnienie stacji tankowania dla pojazdów innych niż pojazdy należące do Zamawiającego.
branża Surowce, paliwa, oleje
podbranża surowce napędowe
kody CPV 9123000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się