Przetarg 8165038 - ZADANIE I: Zaproj. i wykonanie przeb. (…) al....

   
Analizuj Zamówienie 8165038 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-27
przedmiot ogłoszenia
ZADANIE I: Zaproj. i wykonanie przeb. (…) al. Solidarności w zakresie budowy ścieżki rowerowej ZADANIE II: Zaproj. i wykonani
e przeb. (…) al. Solidarności w zakresie przebudowy chodnika

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy.
2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp.
3. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

ZP-PS.221.1.15.2021
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45233200, 45233294, 45233300, 71248000, 71320000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się