Zlecenie 7162116 - Zadanie 1 Przeprowadzenie wielowariantowych symulacji...

   
Zamówienie 7162116 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-15
przedmiot zlecenia
Zadanie 1
Przeprowadzenie wielowariantowych symulacji procesu wytwarzania ciasta, z wykorzystaniem parametrów związanych z pr
ocesem produkcji pieczywa (m.in. temperatura i wilgotność otoczenia; temperatura i wilgotność wody, zakwasu oraz mąki; pH zakwasu; plastyczność ciasta, czas i intensywność procesu miesienia, chwilowe zapotrzebowanie energetyczne procesu miesienia; standardowe parametry jakościowe mąki; ilość i waga składników ciasta; czas trwania poszczególnych faz procesu produkcji pieczywa, czas dodawania poszczególnych składników).
Zadanie 2
Przebadanie skuteczności i jakości działania modelu inteligentnego sterowania procesem wytwarzania ciasta (którego parametry zostaną udostępnione przez Zleceniodawcę) z wykorzystaniem wyników opracowanych na drodze symulacji będących wynikiem prac zadania 1.
Zadanie 3
Opracowanie i przetestowanie modułu warstwy oprogramowania, który będzie odpowiedzialny za tworzenie (wieloetapowych i wielozadaniowych) receptur produkcyjnych.
Zadanie 4
Opracowanie i przetestowanie modułu warstwy oprogramowania, który będzie odpowiedzialny za akwizycję, przetwarzanie i przesyłanie danych.
Zadanie 5
Wykonanie implementacji warstwy oprogramowania z warstwą sprzętową. Wielokryterialna analiza jakości działania komunikacji pomiędzy udostępnionymi - powstałymi w wyniku realizacji prac badawczych projektu - przetwornikami a warstwą oprogramowania pod kątem zapewnienia ciągłości wymiany danych oraz prędkości transmisji danych.

Celem projektu jest opracowanie systemu, który umożliwi prowadzenie kontrolowanego procesu wytwarzania ciasta, który to bezpośrednio wpływa na proces produkcji pieczywa.
Opracowany system umożliwi zachować parametry jakościowe pieczywa, określone przez receptury, nawet w przypadku wystąpienia trudności w przestrzeganiu zaleceń danych receptur. System będzie nadzorował wybrane parametry ilościowe i jakościowe składników ciasta oraz podproces jego mieszania, dzięki czemu możliwe będzie wpływanie na realizację procesu. Cel zamówienia Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu „Szybka ścieżka” dla firmy AI-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przedmiot zamówienia Zadanie 1
Przeprowadzenie wielowariantowych symulacji procesu wytwarzania ciasta, z wykorzystaniem parametrów związanych z procesem produkcji pieczywa (m.in. temperatura i wilgotność otoczenia; temperatura i wilgotność wody, zakwasu oraz mąki; pH zakwasu; plastyczność ciasta, czas i intensywność procesu miesienia, chwilowe zapotrzebowanie energetyczne procesu miesienia; standardowe parametry jakościowe mąki; ilość i waga składników ciasta; czas trwania poszczególnych faz procesu produkcji pieczywa, czas dodawania poszczególnych składników).
Zadanie 2
Przebadanie skuteczności i jakości działania modelu inteligentnego sterowania procesem wytwarzania ciasta (którego parametry zostaną udostępnione przez Zleceniodawcę) z wykorzystaniem wyników opracowanych na drodze symulacji będących wynikiem prac zadania 1.
Zadanie 3
Opracowanie i przetestowanie modułu warstwy oprogramowania, który będzie odpowiedzialny za tworzenie (wieloetapowych i wielozadaniowych) receptur produkcyjnych.
Zadanie 4
Opracowanie i przetestowanie modułu warstwy oprogramowania, który będzie odpowiedzialny za akwizycję, przetwarzanie i przesyłanie danych.
Zadanie 5
Wykonanie implementacji warstwy oprogramowania z warstwą sprzętową. Wielokryterialna analiza jakości działania komunikacji pomiędzy udostępnionymi - powstałymi w wyniku realizacji prac badawczych projektu - przetwornikami a warstwą oprogramowania pod kątem zapewnienia ciągłości wymiany danych oraz prędkości transmisji danych.

Celem projektu jest opracowanie systemu, który umożliwi prowadzenie kontrolowanego procesu wytwarzania ciasta, który to bezpośrednio wpływa na proces produkcji pieczywa.
Opracowany system umożliwi zachować parametry jakościowe pieczywa, określone przez receptury, nawet w przypadku wystąpienia trudności w przestrzeganiu zaleceń danych receptur. System będzie nadzorował wybrane parametry ilościowe i jakościowe składników ciasta oraz podproces jego mieszania, dzięki czemu możliwe będzie wpływanie na realizację procesu.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się