Zlecenie 7470363 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcami Cel...

   
Analizuj Zamówienie 7470363 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-08
przedmiot zlecenia
Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcami Cel zamówienia Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach:

A. Projektów pn.
- „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1” (POIS.01.05.00-00-0008/16-00);
- „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 2” (POIS.01.05.00-00-0009/16-00);
- „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych” (POIS.01.05.00-00-0016/16-00),
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
- „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe (zwanej dalej „działalność POIiŚ”).
B. Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. (zwanej dalej „działalność bieżąca”). Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: „Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcami”. Jest to zamówienie na roboty budowlane o kodzie numerycznym Wspólnego słownika zamówień (CPV): 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej.
80% przedmiotu zamówienia będzie realizowane w ramach działalności POIiŚ oraz 20% przedmiotu zamówienia będzie realizowane w ramach działalności bieżącej.
Przedmiot zamówienia jest podzielony na grupy:
GRUPA I (Część 1 i Część 2): wynajem samochodów ciężarowych 3,5 t wraz z kierowcą.
Łączna ilość godzin: 2000 w okresie 18 miesięcy.
GRUPA II (Część 3 i Część 4): wynajem samochodów ciężarowych 12 t wraz z kierowcą.
W tym: działalność w POIiŚ 1920 godzin, działalność bieżąca 480 godzin.
GRUPA III (Część 5, Część 6 i Część 7): wynajem samochodów ciężarowych 18 t wraz z kierowcą.
Ilość godzin wynajmu 3 samochodów ciężarowych: po 800 godzin.
Łączna ilość godzin wynajmu: 2400 godzin w okresie 18 miesięcy.
W tym: działalność w POIiŚ 1920 godzin, działalność bieżąca 480 godzin.
branża Usługi transportowe
podbranża transport
kody CPV 45500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się