Przetarg 7518285 - Wymiana bram garażowych w budynku nr 72, zlokalizowanym na...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7518285 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-04
przedmiot ogłoszenia
Wymiana bram garażowych w budynku nr 72, zlokalizowanym na terenie kompleksu wojskowego w Bielkowie
Numer referencyjny: 21-ZP-RB
-06-20/101

Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne
i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wymianą bram garażowych w budynku nr 72, który zlokalizowany jest na terenie kompleksu wojskowego w m. Bielkowo, zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o załączoną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i, Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Dodatkowo załączono rysunki – załącznik nr 10 do SIWZ.
W zakresie, w którym w załącznikach do SIWZ wskazano nazwy własne lub inne oznaczenia bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający informuje, że nazwy zostały podane wyłącznie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacja techniczną.
branża Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża bramy
kody CPV 45111100, 45111220, 45262300, 45410000, 45421148
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się