Przetarg 7595924 - Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach...

   
Analizuj Zamówienie 7595924
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-17
przedmiot ogłoszenia
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw środków antyseptycznych i dezynfekcyjn
ych
Numer referencyjny: SZM/DZ/341/22/2020

Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw środków antyseptycznych idezynfekcyjnych Pakiet nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych Pakiet nr 2 Dezynfekcja i mycie narzędzi I Pakiet nr 3 Dezynfekcja i mycie narzędzi II Pakiet nr 4 Dezynfekcja powierzchni 5 Pakiet nr 5 Dezynfekcja i mycie sprzętu endoskopowego i narzędzi chirurgicznych Pakiet nr 5 Produkty do płukania ran o działaniu antybakteryjnym
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 - Dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych
1. Preparat bezbarwny do odkażania /o przedłużonym czasie działania/ i do odtłuszczania skóry, auto sterylny, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru bez zawartości grup fenolowych, jodu i jego związków. Szerokie spektrum działania na mikroorganizmy występujące na powierzchni skóry. Działający na bakterie( łącznie z Tbc i MRSA), grzyby, wirusy( HBV i HIV, Herpes, Rota, Adeno). Posiadający pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. 2. Preparat barwiony do odkażania /o przedłużonym czasie działania / i do odtłuszczania, zabarwienia skóry, auto sterylny oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru bez zawartości grup fenolowych, jodu i jego związków. Szerokie spektrum działania na mikroorganizmy występujące na powierzchni skóry. Działający na bakterie( łącznie z Tbc i MRSA), grzyby, wirusy( HBV i HIV, Herpes, Rota, Adeno). 3. Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Nie zawierający mydła, nie alkoholowy i nie wysuszający skóry. O pH 5,0- 5,5. Oparty o APG/alkilopoliglikozydy/. 4. Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk o pH 5 dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. 5 Preparat alkoholowy zawierający trzy substancje aktywne z trzech różnych grup chemicznych, bez zawartości chlorheksydyny. Pielęgnujący skórę. o pH 5,0. Aktywny w stosunku bakterii (także TBC), wirusów, grzybów. Przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk o przedłużonym działaniu . 6 Emulsja o działaniu nawilżającym i ochronnym zawierająca wosk pszczeli oraz kwas stearynowy oraz kwas palmitynowy. 7 Gotowy do użycia preparat w płynie przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze; oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych, bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujących związków takich jak barwniki, środki zapachowe, pochodne fenolowe i chlorheksydyny, kwasy organiczne; pH 5,5; skuteczny w czasie 30s (dezynfekcja higieniczna) i 90s (dezynfekcja chirurgiczna); skuteczny na bakterie (w tym Tbc), grzyby i drożdżaki, wirusy (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio); przebadany wg. EN 14476; produkt leczniczy. 8Preparat dezynfekujący do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk zawierający chlorheksydynę 4% oraz alkohol etylowy. Preparat wykazuje wysoką aktywność wobec tlenowych i beztlenowych bakterii G i G- grzybów oraz przedłużone działanie. 9Chusteczki do higienicznej dezynfekcji rąk o wymiarach 19 na 15cm. Nasączone środkiem dezynfekcyjnym zawierającym alkohol propan 2-ol ora chlorheksydynę. Spektrum działania B, Tbc, drożdże, V(HIV, HBV, HCV, Rota) – czas 45 sek. Produkt biobójczy. Pakowanie =50szt. typu „Flowpack”

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 - Dezynfekcja i mycie narzędzi I
1. Preparat bezaldehydowy oparty na aktywnym tlenie, zawierający nadwęglan sodu, TAED. Do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów, działający na bakterie, wirusy, grzyby, prątki gruźlicy w czasie 15 min oraz spory ( Cl. Dificile, Cl.Perfingers) 2% - 10 min . Preparat zachowuje pełne spektrum działania przez cały okres przydatności do użycia lub stosowania .Bez aktywatora. Przygotowanie roztworu roboczego następuje poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Kontrola aktywności przy pomocy pasków testowych. PREPARAT KOMPATYBILNY Z WYMIENIONYMI W PAKIECIE 2. Preparat enzymatyczny do mycia wstępnego sprzętu endoskopowego i innych narzędzi medycznych. W postaci koncentratu. Zawiera: 2 proteazy, amylaza, lipaza, związki powierzchniowo -czynne, inhibitory korozji, PREPARAT KOMPATYBILNY Z WYMIENIONYMI W PAKIECIE 3. Preparat w formie nasączonych chusteczek do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych oraz powierzchni z szybko działającym nadtlenkiem wodoru (rozkład do wody i tlenu, o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i sporobójczym ( EN 16615) Ilość chusteczek w opakowaniu 50 szt., gramatura chusteczek 50 g/m². Wymiary chusteczek:25x37cm. 4. Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi np.: sztucznej skóry, lateksu, gumy, szkła akrylowego, silikonu, głowic USG, pomp infuzyjnych, inkubatorów, lamp bakteriobójczych, monitorów komputerowych. Krótki czas działania i szerokie spektrum działania: bakterie (w tym prątki oraz MRSA), grzyby, wirusy otoczkowe :HBV, HCV, HIV) wirus ptasiej grypy oraz wirusy bezotoczkowe: Rota-, Polyoma-, Norovirus Posiadające skuteczność bójczą zgdonie z EN 16 615. nie zawiera aldehydów i alkiloamin. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych Ilość chusteczek w opakowaniu miękkim 42 szt., gramatura chusteczek 60 g/m². Wymiary chusteczek:24x30cm. 5. Bezalkoholowe, chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia wyrobów i urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni na bazie czwartorzędowych związków amonowych, bez zawartości alkoholi, aldehydów i fenoli. Krótki czas działania na bakterie ( również MRSA), grzyby (C. albicans)/ drożdże, wirusy (HBV, HIV, HCV, Rota, Papova / Polyoma, Vaccinia, wirus grypy typu A, B, C. Posiadające skuteczność bójczą zgdonie z EN 16 615. Ilość chusteczek w opakowaniu 100 sztuk ., gramatura chusteczek 50 g/m². Wymiary chusteczek:20x22cm. 6. Gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Dos tosowania na powierzchniach sprzętu medycznego za szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: aminy, QUV (bez zawartości alkoholu) Spektrum i czas działania: b, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BvDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Rejestracja: wyrób medyczny

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 - Dezynfekcja i mycie narzędzi II
1 Preparat w postaci koncentratu na bazie poliaminy oraz synergicznie działających składników aktywnych do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu (w warunkach czystych i brudnych powierzchni) narzędzi i wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej i ultradźwiękowej. Biodegradowalny, niepalny, nietoksyczny, bezwonny, nie powodujący uczuleń. Pełne spektrum działania B, F, TBC, V, HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno i S. W postaci koncentratu. Po wymieszaniu koncentratu z wodą roztwór może być od razu użyty. Roztwór przygotowany z koncentratu do dezynfekcji powierzchni (nie zanieczyszczany) jest aktywny 30 dni, a do dezynfekcji narzędzi (zanieczyszczany) może być używany do 14 dni (również w myjkach ultradźwiękowych). Aktywność roztworu roboczego kontrolowana testami dołączonymi do opakowania .Czas działania wysokiego poziomu nie przekraczający 15 min Wymagane potwierdzone przez producenta działanie preparatu i metodyka badań. Kompatybilny z wyrobami medycznymi z aluminium, stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych i szkła. PREPARAT KOMPATYBILNY Z WYMIENIONYMI W PAKIECIE 2 Preparat myjąco-dezynfekujący na bazie poliaminy w formie koncentratu do dezynfekcji instrumentów medycznych i dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów, endoskopów oraz sprzętu termolabilnego o pełnym spektrum działania B, F, TBC, V : HBV, HIV, HCT, Polio, Adeno i S w stężeniu 2.5%, czas działania 5 minut. Nie zawierający : aldehydów, aktywnego tlenu. Kontrola aktywności przy pomocy pasków testowych. PREPARAT KOMPATYBILNY Z WYMIENIONYMI W PAKIECIE 3 Trójenzymatyczny preparat do wstępnego mycia i predezynfekcji w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), alkilotriaminy oraz tenzydów. Możliwość zastosowania do: instrumentów medycznych (także w myjkach ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych oraz sprzętu termolabilnego, narzędzi obciążonych krwią, ropą, białkami, tłuszczami. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. Kompatybilność z preparatami do narzędzi i endoskopów na bazie poliaminy i innych składników aktywnych. Niskie stężenie użytkowe - 0,5%. 4 Gotowy do użycia trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne, zapobiega zasychaniu zanieczyszczeń, zapewnia bezpieczny transport zanieczyszczonych narzędzi, wysoka kompatybilność , materiałowa wygodna, szybka i bezpieczna forma aplikacji. Skład: IV-rzędowy węglan amonowy, niejonowe związki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), związki pomocnicze. Spektrum działania: B (w tym wielolekooporne) F (drożdże)V (HIV, HBV, HCV, Hepres, Vaccinia) w 15 minut, Prątki (m terre oraz m. avium w czasie do 60 minut. 5 Żel do przewożenia zanieczyszczonych narzędzi, zapobiega tworzeniu się biofilmu oraz uszkodzenia narzędzi podczas transportu; wyrób medyczny klasy I. 6 Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem 7 Trójenzymatyczny preparat do wstępnego mycia i predezynfekcji w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), alkilotriaminy oraz tenzydów. Możliwość zastosowania do: instrumentów medycznych (także w myjkach ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych oraz sprzętu termolabilnego, narzędzi obciążonych krwią, ropą, białkami, tłuszczami. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. Kompatybilność z preparatami do narzędzi i endoskopów na bazie poliaminy i innych składników aktywnych. Niskie stężenie użytkowe - 0,5%. PREPARAT KOMPATYBILNY Z WYMIENIONYMI W POZCYJACH 1,2,3,4,5,8 8 Preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do użycia do mycia i dezynfekcji głowic USG i powierzchni (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę) o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, etanolu, propanolu, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: głowic USG, końcówek stomatologicznych, inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, małych powierzchni obciążonych krwią, plwocinami, ropą, białkami. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Ilość chusteczek w wiaderku 225 szt. Wymiar chusteczek 25x30 cm.- 1 ściereczka zastępuje 3-4 szt. KOMPATYBILNY Z WYMIENIONYMI W POZCYJACH 1,2,3,4,6,

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 - Dezynfekcja powierzchni
I Dezynfekcja powierzchni 1. Preparat alkoholowy przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, o bardzo dobrych właściwościach czyszczących błyszczących, metalowych powierzchni. zawierający w swoim składzie wyłącznie jedną substancję czynną – etanol w ilości 44g. Bez zawartości glioksalu, aldehydów i QAC. Czas działania: Bakterie/drożdże – 1 min (EN 13697), prątki – 1 min (EN 14348), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccina, BVDV) – 30 sek, wirusy bezotoczkowe (Rota, Adeno, Noro) – 30 sek (EN 14476) 2. Preparat dezynfekcyjno – myjący w koncentracie na bazie – nadwęglanu sodu. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji inkubatorów i stanowisk resuscytacyjnych noworodków. Posiadający skuteczne działanie wobec bakterii, grzybów prątków , wirusów w stężeniu 2 %. Środek musi posiadać instrukcję mycia i dezynfekcji inkubatorów zatwierdzony przez Instytut Matki i Dziecka. 3 Preparat do szybkiej dezynfekcji małych trudno dostępnych powierzchni zawierający; 1-propanol,2-propanol. Potwierdzona skuteczność bójcza zgodnie z normą EN 16 615 Pełne spektrum biobójcze na bakterie grzyby i wirusy, Tbc. Działajacy do 2 minut II Dezynfekcja powierzchni- środki sporobójcze 1. Preparat myjąco – dezynfekcyjny , o właściwościach sporobójczych(SPORY- Clostridium difficile – zgodnie z EN 16615,Clostridium perfringens, warunki brudne 2 % 10 min) do wszelkich powierzchni zmywalnych, oparty na działaniu kwasu nadoctowego; pH roztworu roboczego – neutralne. (pH=7,0-8,0) 2. Preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do użycia mycia i dezynfekcji powierzchni I głowic USG (w tym wrażliwych na działanie alkoholi I wysoką temperaturę I inkubatorów. Spektrum działamia: B,F,Tbc(M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V ( HBV, HCV,HIV, polio, Adeno,Noro) S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie 5 min. Zgodny z normą PN-EN 14885:2008. Na baize wielu składników aktywnych w tym poliaminy, tenzydów I aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora. Chusteczki powinne posiadać wskazanie do dezynfekcji sprzętu oraz wyposażenia medycznego na oddziałach pediatrycznych I neonatologicznych. III - Dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych 1. Preparat na bazie 2% chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym, o szerokim spectrum działania. Działającym na bakterie, prątki, drożdże, wszystkie wirusy osłonkowe łącznie z HBV, HCV I HIV. Przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych części centralnych o obwodowych cewników dożylnych. 2. Chusteczki dezynfekcyjno – myjące do małych powierzchni I sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi metodą przecierania. Możliwość stosowania do pomp infuzyjnych oraz głowic USG. Bez zawartości aldehydów I alkoamin. Możliwość używania na oddziałach noworodkowych i w pionie żywieniowym. Zakres działania B(z MRSA), Tbc, F, V (HBV,HIV, HCV, Rota, Polyoma, Noro) - czas działania 5 min. Preparat zgodny z normą EN 16615 w czasie 2 min. Opakowanie typu „Flowpack” = 100 szt. Wymiar chusteczki 18 x 20cm. Gramatura min. = 60g/m2. wykonane z polietylen 100%

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 - Dezynfekcja i mycie sprzętu endoskopowego i narzędzi chirurgicznych
I Dezynfekcja i mycie narzędzi chirurgicznych i endoskopowych 1. Trójenzymatyczny preparat dezynfekcyjno myjący w płynie, rozpuszczający albuminy, glikogen i trójglicerydy, przeznaczony do dezynfekcji i mycia zanieczyszczonych substancjami organicznymi narzędzi i sprzętu medycznego wykonanego ze stopów różnych metali w tym aluminium. Spektrum działania: B,Droże, V (HIV,HIV,HCV, Herpessimplex, Vaccinia). Wymagana skuteczność biobójcza przy czasie ekspozycji do 15 min, w stężeniu 0,5%. Opakowanie 5L z pompką dozującą. Potwierdzona skuteczność usuwania biofilmu. Posiadający Analizę elektrochemiczną korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1. 2. Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji narzędzi zawierający 2% aldehyd glutarowy. Kompatybilny z preparatem z pozycji 1 potwierdznie producenta. Aktywność preparatu 30 dni kontrolowana walidowanymi paskami testowymi. Spektrum :B,V,F,Tbc, S do 60 minut .Opakowanie a 5L. 3. Paski testowe kompatybilne z preparatem z pozycji 1 Opakowanie = 100 sztuk pasków. II Dezynfekcja i mycie sprzętu endoskopowego 1. Preparat dezynfekcyjny wysokiego poziomu do endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych, zawierający jako substancje aktywną kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru, nie wytwarzający drażniących oparów i ostrych zapachów. Osiągający wysoki poziom dezynfekcji bakteriobójczy, prątkobójczy grzybobójczy wirusobojczy oraz sporobójczy w 5 minut na: B,V(Polio, Adeno.Noro),Tbc,F, S(Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile). Posiadający właściwość usuwania biofilmu potwierdzoną badaniami. Usuwa zanieczyszczenia i nie koaguluje białka. Wraz z aktywatorem. PREPARAT KOMPATYBILNY Z WYMIENIONYMI W POZYCJI II 2. Walidowane testy paskowe do poz. nr 1 3. Preparat pięcioenzymatyczny do mycia zanieczyszczonych endoskopów i innych wyrobów medycznych szybko rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne. O wysokich właściowościach myjących i działaniu bakteriostatycznym w czasie 10-15 minut. Posiadający potwierdzone badaniami właściwości bakteriostatyczne (P. aeruginosa, S. aureus, E. coli) i grzybostatyczne (C. albicans, A. brasiliensis) oraz neutralne pH i wysoką kompatybilność materiałową. Do używania w myjkach ultradźwiękowych. PREPARAT KOMPATYBILNY Z WYMIENIONYMI W POZYCJI II

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6 - Produkty do płukania ran o działaniu antybakteryjnym
1. Preparat odkażający na bazie dichlorowodorku octenidyny i alkoholu fenoksyetylowego, nie zawierający jodu, stosowany bezpośrednio na błony śluzowe , rany, oparzenia, owrzodzenia, ropnie, odleżyny . Skuteczny przeciwko bakteriom, grzybom , drożdżakom, wirusom (łącznie HBV, HIV ). Przeznaczony do zabiegów antyseptycznych w ginekologii, dermatologii, proktologii, położnictwie, wenerologii oraz działach zakaźnych. Może być stosowany w okresie ciąży i karmienia. Stosowany bez rozcieńczania. 2. 10% roztwór wodny zawierający jodopovidon. W zetknięciu ze skórą ulega powolnemu rozpadowi z wydzieleniem nieorganicznego jodu. Preparat antyseptyczny i dezynfekujący działający B, F,V, S 3. Żel do oczyszczania ,nawiżania i usuwania infekcji z przedsionka nosa , bezwonnny i bezbarwny żel gotowy do użycia opakowanie 6ml mający zastosowanie w leczeniu bakteryjnych zakażen nosa przed intubacją, leczący rany w nosie, eradykujący MRSA i MDRO. 4. Sterylny roztwór gotowy do użycia, bezzapachowy, nie wykazujący działania bójczego. Zawierający poliheksanidynę i betadinę, służący do oczyszczania, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres zastosowania preparatu powienien obejmować również rany oparzeniowe I-II stopnia. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku pacejentów o wrażliwej skórze. Bez zawartości dodatkowych substancji takich jak alkohol, jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. 5. Sterylny roztwór gotowy do użycia, bezzapachowy, nie wykazujący działania bójczego. Zawierający poliheksanidynę i betadinę, służący do oczyszczania, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres zastosowania preparatu powinien obejmować również rany oparzeniowe I-IV stopnia. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku pacjentów o wrażliwej skórze. Bez zawartości dodatkowych substancji takich jak alkohol, jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. 6. Roztwór ponadtlenkowy stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, penetrujących, szczelinowych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym do płukania nawilżania ran ostrych, przewlekłych o zawartości 40ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi o obojętnym odczynie pH. 7. Żel ponadtlenkowy stosowany do płukania, nawilżania ostrych ran, penetrujących, szczelinowych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym do płukania nawilżania ran ostrych, przewlekłych o zawartości 60 ppm kwasu podchlorawego i 60 ppm podchlorynu sodu o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi o obojętnym odczynie pH.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139352-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-31, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-06, godzina: 09:30,
branża Kosmetyki, środki czystości, Medyczna
podbranża środki czystości, kosmetyki i artykuły higieniczne, materiały medyczne
kody CPV 33631600
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się