Przetarg 7366815 - Wykonywanie bieżących robót drogowych na terenie Zarządu...

   
Analizuj Zamówienie 7366815 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-04
przedmiot ogłoszenia
Wykonywanie bieżących robót drogowych na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
Numer referencyjny: ZTU-227/SIWZ-50/JR/R
/WW/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżących robót drogowych na ulicach, drogach, parkingach, placach na terenie Portu Gdynia w okresie 3 (słownie: trzech) lat od daty zawarcia umowy (ramowej).
2. Zakres prac i robót objętych przedmiotem zamówienia obejmuje cztery grupy robót wyszczególnione w poniższych załącznikach:
1) załączniku nr 1 – roboty bitumiczne;
2) załączniku nr 2 – roboty brukarskie;
3) załączniku nr 3 – roboty betonowe i odwodnienie liniowe;
4) załączniku nr 4 – organizacja ruchu.
3. Szczegółowe wykazy elementów robót i prac w poszczególnych grupach robót zawarto w tabelach FORMULARZA OFERTY stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
4. Roboty drogowe będą realizowane przez Wykonawcę w oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe elementów robót i prac oraz na podstawie zleceń wg zasad opisanych
w rozdz. V SIWZ oraz we wzorze umowy (ramowej) stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dysponuje materiałami drogowymi w ilości:
1) kostka betonowa typu Behaton o gr. 10 cm – 590 m2 ;
2) kostka betonowa TT o gr. 10 cm – 1 200 m2 ;
3) kostka kamienna o gr. 10 x 10 cm – 8,93 m 3 ;
4) kostka kamienna gr. 9 x 10 cm i gr. 18 x 22 cm – 48,06 T;
5) płyty drogowe o wymiarach 1,5 x 3,0 m w ilości 3 213 sztuk;
5. Szczególne warunki wykonywania robót zostały opisane we wzorze umowy (ramowej) stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się