Przetarg 8512711 - „Wykończenie obiektu - budynek Handlowo-Usługowy (Biura,...

   
Analizuj Zamówienie 8512711 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-11-05
przedmiot ogłoszenia
„Wykończenie obiektu - budynek Handlowo-Usługowy (Biura, Bank, Przychodnia zdrowia) z częścią gastronomiczno – hotelową
i mieszkalną z garażem podziemnym oraz NIEzbędną infrastrukturą techniczną” – II
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Budynku Usługowo-Handlowym z garażem podziemnym 2-kondygnacyjnym w Rzeszowie, przy ul. Armii Krajowej na dz. nr 285, 286, 287, obręb 208 w następującym zakresie:
a) wykonanie dachu wraz z NIEzbędną infrastrukturą,
b) wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
c) dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
d) wykonanie elewacji obiektu,
e) wykonanie instalacji wewnętrznych w obiekcie: elektrycznej, wod.-kan., gazowej, c.o., teletechnicznej, p.poż., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, oddymiania garaży,
f) wykonanie robót wykończeniowych,
g) wykonanie parkingów zewnętrznych i zagospodarowanie terenu
h) wykonanie projektu powykonawczego dla wykonanego zakresu prac
i) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Budynku Usługowo-Handlowym z garażem podziemnym 2-kondygnacyjnym w Rzeszowie, przy ul. Armii Krajowej na dz. nr 285, 286, 287, obręb 208 w następującym zakresie: a) wykonanie dachu wraz z niezbędną infrastrukturą, b) wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, c) dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej d) wykonanie elewacji obiektu, e) wykonanie instalacji wewnętrznych w obiekcie: elektrycznej, wod.-kan., gazowej, c.o., teletechnicznej, p.poż., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, oddymiania garaży, f) wykonanie robót wykończeniowych, g) wykonanie parkingów zewnętrznych i zagospodarowanie terenu h) wykonanie projektu powykonawczego dla wykonanego zakresu prac i) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do niniejszego swz. Zamówienie realizowane będzie na podstawie: decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji nr 1058/2019 z dnia 20-11-2019 r. znak: AR.6740.61.67.2019.JB61

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 242-636913 z dnia 2021-12-14:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/03/2022
Powinno być:
Data: 15/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/12/2021
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 16/12/2021
Czas lokalny: 12:15


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 243-639694 z dnia 2021-12-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/03/2022
Powinno być:
Data: 20/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/12/2021
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 21/12/2021
Czas lokalny: 12:15


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 248-655503 z dnia 2021-12-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/12/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 20/03/2022
Powinno być:
Data: 23/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/12/2021
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 24/12/2021
Czas lokalny: 09:15
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty handlowe
kody CPV 45000000, 45200000, 45210000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty handlowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
7366450 2020-03-20
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KROŚNIEWICE BUDOWA TARGOWISKA „MÓJ RYNEK” W KROŚNIEWICACH Numer referencyjny: IŚZ.271.5.2020.AR 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach, przy ul. Poznańskiej (dział...
7562218 2020-07-15
godz. 10:45
URZĄD MIASTA I GMINY KOZIENICE Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach Numer referencyjny: WI.7011.64.2020 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybudu...
7902414 2021-03-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN Przebudowa targowiska gminnego w Działoszynie Numer referencyjny: IZP.GPOŚ.VI.271.1.29.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska gminnego ...
8628313 2022-01-21
godz. 12:00
URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA Rewitalizacja - stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej Zakres prac do wykonania obejmuje:• budowa pawilonu gastronomicznego wraz z infrastrukturą towarzys...
8603557 2022-01-24
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁA PODLASKA Budowa i modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Przechodniej i ul. Wąskiej w Białej Podlaskiej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i moderni...
8647445 2022-01-27
godz. 10:30
URZĄD MIASTA TYCHY Wykonanie w formule „projektuj – buduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Mój Rynek - przebudowa targowiska przy Al. Bielskiej w Tychach” Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykona...
8644509 2022-01-31
godz. 09:00
ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH Budowa infrastruktury drewnianej przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi Przedmiotem zamówienia jest budowa pasażu infrastruktury drewnianej przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi na działka...
8669542 2022-02-09
godz. 09:00
URZĄD GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w miejscowości Wyszogród 1. Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja targowiska miejsko-gminnego w miejscowości Wyszogród2. Opis Przedmiotu Zamówien...
8662983 2022-02-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY ZABIERZÓW 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placu targowego na dz. nr 1152/4 w Zabierzowie.Opis przedmiotu zamówienia stanowią:1) dokumentacja projektowa - Załącznik nr 10 do SWZ. Plik zawierając...
8632915 2022-02-15
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ „Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią” Przedmiotem zamówienia jest budowa Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią, która obejmuje wybudowanie zespołu obiektów (drog...