Zlecenie 10271417 - Wykonanie, zgodnie z art. 81 c ust. 4 ustawy Prawo...

   
Zamówienie 10271417
źródło Internet
data publikacji 2024-02-20
przedmiot zlecenia
Wykonanie, zgodnie z art. 81 c ust. 4 ustawy Prawo budowlane, ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokali
zowanego w Oświęcimiu przy ul. Nojego 8 zawierającej ocenę stanu technicznego pionów kominowych spalinowych w wyżej wymienionym budynku, między innymi w zakresie ich szczelności i sposobu podłączeń do pionów poszczególnych lokali mieszkalnych (inwentaryzacja). Opracowanie to powinno zawierać także:
• w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - rozwiązania techniczne sposobu ich usunięcia,
• jednoznaczne określenie, czy w przedmiotowym budynku występuje zagrożenie zdrowia i życia wynikające z ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości, nakazujące zastosowanie środków zabezpieczających.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10344609 2024-04-24
godz. 10:00
Małopolskie Usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn. "Budowa budynku JRG nr 2 KM PSP w Nowym Saczu oraz budynku Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowni...
10325054 2024-04-25
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowalnych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego w rejonie działania Stołecznego Zarządu Infrastruktury - w zakre...
10433041 2024-04-25
godz. 12:00
Dolnośląskie Nadzór Inwestorski nad modernizacją sieci ciepłowniczej Dn 200 w ul. Żołnierzy Wyklętych, Kościelnej i Piastów etap II
10458488 2024-04-26
godz. 10:00
Świętokrzyskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Budowa części kanalizacji sanitarnej w msc
10464163 2024-04-29
godz. 10:00
Mazowieckie U - usługi; Oddział Koszalin; Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych - budynków stacji elektroenergetycznych na obszar działania Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie na po...
10405740 2024-04-30
godz. 09:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii”, zgodnie z...
10441187 2024-04-30
godz. 13:00
Wielkopolskie RZI-ZP.271.7.2024 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Utworzenie żłobka publicznego w Łobżenicy” oraz „Adaptacja części budynku szko...
10395737 2024-05-06
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie oceny stanu technicznego budowli wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego i stanu budowli hydrotechnicznych (Ust...
10457194 2024-05-10
godz. 09:00
Śląskie ŚWIADCZENIE USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I PIESZO-ROWEROWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 W MIEJSCOWOŚCI SMOLEŃ”. Przedm...
10424641 2024-06-01
godz. 15:00
Łódzkie Przegląd stanu technicznego kompleksu garażowego obejmującego 7 zespołów garażowych (124 garaże) na terenie S. M. Rogatka zlokalizowanych przy ul. Szczecińskiej 6 w Łodzi.