Zlecenie 8882310 - Wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych,...

   
Zamówienie 8882310 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-05
przedmiot zlecenia
Wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych, górniczo-geologicznych, hydrogeologicznych, rolnych, leśnych oraz koreferató
w do ww. dokumentacji, inwentaryzacji jak również pełnienie specjalistycznego nadzoru inwestorskiego w okresie 01.01.2022 r. 31.12.2023 r. dla zadań związanych z usuwaniem szkód wynikających z ruchu Zakładów Górniczych JSW S.A., zapraszamy do złożenia oferty cenowej dla wykonania n/w zadania:
Nr zad
Temat
Termin wykonania
1.
Sporządzenie oceny wpływu na środowisko - wykonanie oceny odporności statycznej obiektów kubaturowych o kubaturze powyżej 50 m3 o nietypowej (skomplikowanej) konstrukcji lub funkcji na odkształcenia terenu górniczego według metody punktowej opracowanej przez GIG w oparciu o inwentaryzację budowlaną oraz odporności dynamicznej (wg aktualnych norm) położonych na OG Krzyżowice III i Pawłowice I w rejonach I, li, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII.
branża Ekonomia, prawo i organizacja, Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, Projektowanie, Ekologia, środowisko
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd, ekspertyzy, prognozy, operaty szacunkowe, wycena majątkowa
forma negocjacje
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd , ekspertyzy, prognozy , operaty szacunkowe , wycena majątkowa

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8920831 2022-05-30
godz. 11:00
URZĄD GMINY KŁOBUCK IR.271.029.2022.SD Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczące: Rozbudowy i uzupełnienia oświetlenia ulicznego Osiedla nr 7 w Kłobuck...
8877092 2022-05-30
godz. 23:59
IMEX POLAND SP. Z O.O. Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej dla potrzeb IMEX POLAND Sp. z o.o. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej ...
8912699 2022-05-31
godz. 10:00
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z pełnieniem nadzoru autorskiego budynku nr 20 i 24 [Zp/tp/36/2022] Część 1: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z pełnieniem nad...
8917741 2022-05-31
godz. 10:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Wykorzystanie skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy (monitoring skrzynek lęgowych) w podziale na 2 zdania tj. monitoring skrzynek na odcinku 4 i monitoring skrzynek na odcinku 6 drogi ek...
8924182 2022-05-31
godz. 10:00
GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI Wykonanie przeglądów pięcioletnich, będących jednocześnie przeglądem rocznym, obiektów budowlanych w zarządzie Gdańskich Nieruchomości, na terenach administrowanych przez Obszar Administracy...
8692790 2022-05-31
godz. 10:30
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.: Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139 Numer referency...
8917936 2022-06-01
godz. 10:00
URZĄD DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Wykonanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienie nadzorów autorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 2...
8903378 2022-06-06
godz. 11:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA W WARSZAWIE Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ulepszeń przedmiotu dzierżawy wynikającego z wykonanych inwestycji w obrębie Ludwinów gm. Żerków
8887237 2022-06-09
godz. 12:00
NADLEŚNICTWO GOŁĄBKI Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Nawadnianie obszarów leśnych leśnictw Szczepanowo i NIEdźwiedzi Kierz z wykorzystaniem wody z kopalni kruszywa w Wapien...
8903156 2022-06-14
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE-ZARZĄD ZLEWNI W GDAŃSKU Konserwacja cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu Numer referencyjny: GD.ROZ.2810.10.2022.ZP.LW Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Konserwacja cieków i kanałów na terenie...