Przetarg 9015070 - Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy...

   
Analizuj Zamówienie 9015070 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-07-01
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ulicy Grzybowskiej w miejscowościach Parcela na tereni
e gminy Konstancin-Jeziorna wraz z uzyskaniem zgody organu Numer referencyjny: ZP.271.33.2022
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej, ulicy Grzybowskiej, długości ok. 770 m w miejscowości Parcela na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz z uzyskaniem zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej, ulicy Grzybowskiej, długości ok. 770 m w miejscowości Parcela na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz z uzyskaniem zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić między innymi budowę: jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodnika, zjazdów, systemu odwodnienia drogowego, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego. Dokumentacja powinna również być zgodna z „Koncepcją przebiegu infrastruktury rowerowej w gminie Konstancin-Jeziorna” - stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej SWZ oraz „Standardami Projektowymi i Wykonawczymi dla systemu rowerowego w gminie Konstancin-Jeziorna”, stanowiącymi załącznik nr 9 do niniejszej SWZ. W dokumentacji należy również uwzględnić projekt na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej (od ul. Baczyńskiego do posesji nr 29). Dokumentacja projektowa powinna zawierać projekt stałej organizacji ruchu (SOR). Opracowanie dokumentacji powinno być poprzedzone uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodnoprawego, jeśli są wymagane. Parametry techniczne drogi: klasa „Z”, długość ok. 770 m
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 71322000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9099571 2022-08-18
godz. 09:00
URZĄD MIASTA PRZEMYŚL OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W RAMACH PROJEKTU PN. „GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST POPT 2014-2020...
9085769 2022-08-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY SIDRA Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych o nr 103612B i 103614B na odcinku Staworowo – Pohorany – Krzysztoforowo w Gminie Sidra Przedmiotem zamówienia jest wykonanie komplekso...
9081674 2022-08-22
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO LIPKA Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr 15 w Leśnictwie Gronowo
9104308 2022-08-23
godz. 09:00
URZĄD GMINY STARA BIAŁA Opracowanie dokumentacji dotyczących budowy dróg na terenie Gminy Stara Biała Część 1: Nazwa części "Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ul. Spokojnej (działki nr ewid. 73/...
9094533 2022-08-23
godz. 10:00
URZĄD GMINY MYSZKÓW Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. "Dokoń...
9088881 2022-08-24
godz. 11:15
PARK ŚLĄSKI 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki edukacyjnej wzdłuż meandrów Cieku Michałkowickiego ...
9097246 2022-08-29
godz. 10:00
URZĄD MIASTA SIERPC 1. Przedmiotem umowy jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca” w syste...
9100696 2022-08-29
godz. 11:30
URZĄD MIASTA I GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazow...
9083142 2022-08-31
godz. 10:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ogólnodostępnych miejsc postojowych przy al. Krzyżanowskiego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę Numer referencyj...
9102689 2022-08-31
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka” – robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj w podziale na zada...