Przetarg 7529643 - Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku internatu...

   
Analizuj Zamówienie 7529643 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-10
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku internatu przy ul. Wolnej Wszechnicy 5 w Warszawie
Numer referencyjny: DZP-OW.26
10.270.2020

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń internatowych zlokalizowanych w budynku (piętro I, II, III i IV) przy ul. Wolnej Wszechnicy 5 w Warszawie:

Szczegółowy zakres robót określono w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej stanowiących załączniki nr 7 do SIWZ (dot. branży elektrycznej) , nr 8 do SIWZ (dot. branży sanitarnej), nr 9 do SIWZ (dot. branży konstrukcyjno-budowlanej)


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540111191-N-2020 z dnia: 2020-06-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu:
Data; 2020-06-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu:
Data; 2020-07-02, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540118973-N-2020 z dnia: 2020-07-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data; 2020-07-07, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data; 2020-07-10, godzina 10:00
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się