Przetarg 7455814 - Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7455814 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-04-29
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania Przebudowa budynku magazyn
owego nr 97 przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie – Sprawa 25/2020
Numer referencyjny: 25/2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Przebudowa budynku magazynowego nr 97 przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie. 1. Zakres robót obejmuje:
a) roboty rozbiórkowe i demontażowe
wykonanie wykopów przy ścianach fundamentowych wokół budynków
wyburzenie ścian wewnętrznych
wyburzenie istniejącej klatki schodowej oraz dźwigu towarowego wraz z nadszybiem
rozebranie stropu nad klatką schodową
usunięcie istniejących warstw izolacji stropodachu budynku
demontaż stolarki drzwiowej
demontaż okratowania i osiatowania okien
skucie istniejących posadzek i warstw posadzkowych
skucie istniejących tynków ze ścian i sufitów
osuszenie i odgrzybienie
b) roboty budowlane
budowa pomieszczeń biurowych ze stałymi miejscami pracy oraz pomieszczeń sanitarno – higienicznych z wymaganymi instalacjami
budowa nowej klatki schodowej oraz dźwigu osobowo – towarowego
wykonanie płyty stropowej nad klatką schodową
izolacja przeciwwilgociowa ścian pionowych fundamentów budynku
termomodernizacja budynku: ścian nadziemnych, fundamentowych i dachu
przebudowa i rozbudowa budynku: dostosowanie pomieszczeń do docelowego programu funkcjonalnego budowa ścian i ścianek,
wymiana krat i siatek okiennych,
wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,
budowa nowych posadzek,
wykonanie nowych tynków wewnętrznych
wykonanie zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi głównymi i do pomieszczeń magazynowych parteru i piętra.
wykonanie nowej obróbki blacharskiej
wykonanie instalacji grawitacyjnej
c) roboty sanitarne
budowa przyłączy zimnej wody
budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku
wykonanie instalacji wod-kan dla węzła sanitarnego i pom. socjalnego
przebudowa wewnętrznej instalacji c.o.
wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantów p.poż
wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
d) roboty elektryczne i teletechniczne
zasilanie obiektu,
rozdzielnice elektryczne,
wewnętrzne linie zasilające WLZ,
układ rozdziału energii elektrycznej,
instalację oświetleniową,
instalację gniazd wtykowych,
instalację siłową,
instalację zasilania urządzeń technologicznych,
instalację przeciwprzepięciową,
połączenia wyrównawcze główne i lokalne,
instalację odgromową.
system sygnalizacji włamania i napadu;
system sygnalizacji alarmu pożaru i oddymiania klatki schodowej,
system przekazu sygnałów do oficera dyżurnego i dowódcy warty (w oparciu o okablowanie układane w istniejącej kanalizacji teletechnicznej na terenie kompleksu),
system okablowania strukturalnego z punktem dystrybucyjnym w budynku nr 97,
instalacja kablowa światłowodowa w istniejącej kanalizacji teletechnicznej do realizacji dostarczenia usług sieci komputerowych do budynku nr 97,
instalacja kablowa miedziana w istniejącej kanalizacji teletechnicznej do realizacji dostarczenia usług sieci telefonicznej do budynku nr 97.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540083201-N-2020 z dnia: 2020-05-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data 2020-05-18 godzina 09:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data 2020-05-22 godzina 09:30
branża Budowlana - obiekty
podbranża magazyny, zakłady produkcyjne
kody CPV 45000000, 45111300, 45231000, 45232310, 45233000, 45262300, 45310000, 45312100, 45312200, 45312311, 45314300, 45314320, 45316100, 45320000, 45331100, 45331210, 45331220, 45332000, 45332200, 45421000, 45421152, 45430000, 45450000, 71314100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się