Przetarg 8655062 - Wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji...

   
Analizuj Zamówienie 8655062 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-17
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji parku przy ul. Wieniawskiego w Rzeszowie

Przedmiotem zamówienia je
st wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji parku przy ul. Wieniawskiego w zakres których wchodzi:rozbiórka cz. ogrodzenia, rozbiórka małej architektury, rozbiórka 2 latarni; budowa cz. ogrodzenia, remont ogrodzenia, budowa oświetlenia parkowego, montaż obiektów małej architektury: placu zabaw, ławek, koszy, tablic informacyjnych, wykonanie utwardzenia terenu (nawierzchni), schodów terenowych, nasadzenia zieleni.Uwaga!Jeśli do realizacji niniejszego zamówienia skierowanych zostanie przez Wykonawcę 5 lub więcej pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, to łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie tych pojazdów musi wynosić co najmniej 10% (art. 68 ust. 3 w związku z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych tj. Dz. U z 2021 r. poz. 110, 1093, 2269.).

ZP-A.271.1.1.2022
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zagospodarowanie terenu, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45112710, 45233161, 45311200
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zagospodarowanie terenu , zieleń , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8901657 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZŁUCHÓW Budowa placu zabaw na terenie miejscowości Barkowo Zamówienie obejmuje budowę palcu zabaw na terenie miejscowości Barkowo.Zakres rzeczowy zamówienia: A) zestaw zabawowy – 1 szt. B) huśtawka...
8908143 2022-06-01
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2022 ro...
8907389 2022-06-02
godz. 09:00
URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (km 0+000 – 0+574,31) wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, usunięcia kolizji sieci elektro...
8909879 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD MIASTA BRODNICA Remont drogi gminnej nr 081050C (ul. Okrężna w Brodnicy) na odcinku od km 0+028 do km 0+725, dł. 697m oraz drogi gminnej nr 081094C (ul. Zakątek w Brodnicy) od km 0+003,5 do km 0+531,5 dł. 5...
8880879 2022-06-03
godz. 11:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. W LUBLINIE Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych SN i WN
8859653 2022-06-06
godz. 09:00
URZĄD GMINY SZERZYNY Budowa drogi gminnej w km od 0+000 do 0+744,50 w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny Powierzchnia całkowita projektowanej zabudowy (uwzględniając utwardzone nawierzchnie bitumiczne, z bet...
8881085 2022-06-06
godz. 10:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH CAŁOROCZNE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W KATOWICACH, REJON W CZĘSTOCHOWIE Numer referencyjny: O/KA.D-3.2421.14.2022 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegaj...
8893449 2022-06-06
godz. 11:30
URZĄD MIASTA I GMINY SEROCK Przebudowa drogi gminnej nr 180752W ul. Zakroczymska w Serocku w zakresie przebudowy chodnika, budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej oraz przebudowy i remontu zjazdów 1) Przedmiotem zamówi...
8880813 2022-06-08
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE Zaprojektowanie i rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - węzeł Jasionka (bez węzła), dł. ok. 15 km - etap II (dobudowa drugiej jezdni) Numer refer...
8876179 2022-07-14
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo – Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa 1. Roboty przygotowawcze, ...