Przetarg 8655062 - Wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji...

   
Analizuj Zamówienie 8655062 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-17
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji parku przy ul. Wieniawskiego w Rzeszowie

Przedmiotem zamówienia je
st wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji parku przy ul. Wieniawskiego w zakres których wchodzi:rozbiórka cz. ogrodzenia, rozbiórka małej architektury, rozbiórka 2 latarni; budowa cz. ogrodzenia, remont ogrodzenia, budowa oświetlenia parkowego, montaż obiektów małej architektury: placu zabaw, ławek, koszy, tablic informacyjnych, wykonanie utwardzenia terenu (nawierzchni), schodów terenowych, nasadzenia zieleni.Uwaga!Jeśli do realizacji niniejszego zamówienia skierowanych zostanie przez Wykonawcę 5 lub więcej pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, to łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie tych pojazdów musi wynosić co najmniej 10% (art. 68 ust. 3 w związku z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych tj. Dz. U z 2021 r. poz. 110, 1093, 2269.).

ZP-A.271.1.1.2022
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zagospodarowanie terenu, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45112710, 45233161, 45311200
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zagospodarowanie terenu , zieleń , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9713486 2023-06-15
godz. 08:00
URZĄD MIASTA I GMINY BOBOWA "Remont drogi gminnej nr 270078K w km 0+000-0+693 w miejscowości Bobowa i Remont drogi gminnej nr 270173K w km 0+420-1+160 w miejscowości Siedliska." I.1. Remont drogi gminnej nr nr 27007...
9703711 2023-06-15
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 3. Część 1: Część 1: „Zasypanie wyrwy i naprawa skarpy potoku "Dopływ z Podlasu" w km 1...
9703707 2023-06-15
godz. 09:45
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno – emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. Chalin – Michałkowo od km 117+100 do km ...
9713004 2023-06-15
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,496 km”Celem przebudowy jest poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa ...
9712703 2023-06-15
godz. 12:00
MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I WYPOCZYNKU W GRUDZIADZU Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na Górze Zamkowej.Na zakres prac składają się między innymi:- ławki z oparciem i podłokietnikami – szt. 4,- ławka parkowa z laminatu...
9711082 2023-06-16
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KAMIEŃSK Modernizacja placu zabaw w Ochocicach 3.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja placu zabaw w msc. Ochocice gmina Kamieńsk obejmująca w szczególności:1) Wykonanie nowej bezpiecznej...
9710366 2023-06-19
godz. 10:45
URZĄD MIASTA ZGIERZ Przebudowa boisk, prace remontowe i adaptacyjne sal lekcyjnych wraz z wyposażeniem w ramach projektu „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych (...) Przedmiotem niniejszego z...
9597191 2023-06-19
godz. 11:30
ZARZĄD ZIELENI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Wykonanie robót budowlanych, robót ogrodniczych i innych prac w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: „Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy”. Numer referen...
9713316 2023-06-26
godz. 12:00
URZĄD MIASTA PŁOCK „Zielone płuca dla Płocka” - nasadzenia w 2023 r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu Numer referencyjny: WZP.271.1.51.2023.DR Przedmiotem zamówienia jest zakup materiału nasadzen...
9697143 2023-07-03
godz. 08:00
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odc. na terenie gm. Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odc.: od 22+055 do 25+155, od 25+155 do 26+012, od 26+012 do 26+831” – nr post. 14...