Przetarg 8048329 - Wykonanie robót budowlanych: 1 Gdańsk Gdańsk gmina...

   
Analizuj Zamówienie 8048329 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-03-30
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych:
1 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Telimeny - nr dzial.: 670-178/4
Budowa przyłącza kablowego n
n-0,4kV dla zasilania domu jednorodzinnego na
podstawie projektu budowlano - wykonawczego nr UD 1/0588/2020.
sprawa ZN/2798/3131MZI/2021/2003028
2 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Promienista 8 nr dzial.: 426/2
Budowa linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania domu letniskowego na podstawie
projektu budowlano - wykonawczego nr UD 1/0629/2020.
sprawa ZN/2792/3131MZI/2021/2002575
3 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Mirachowska - nr dzial.: 47-52/6
Budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV dla zasilania domu jednorodzinnego na
podstawie projektu budowlano - wykonawczego nr UD 1/0493/2020.
sprawa ZN/2794/3131MZI/2021/2002213
4 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Leźnieńska nr dzial.: 35-508/6
Budowa linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego -
wielorodzinnego na podstawie projektu budowlano - wykonawczego nr UD
1/0617/2020.
sprawa ZN/2795/3131MZI/2021/2003152
5 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Inżynierska 22 nr dzial.: 35-545/15
Budowa linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynku jednorodzinnego na
podstawie projektu budowlano - wykonawczego nr UD 1/0394/2020.
sprawa ZN/2796/3131MZI/2021/2001810
6 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Maszynowa - nr dzial.: 35-191/1
Budowa linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynku mieszkalno - usługowego na
podstawie projektu budowlano - wykonawczego nr UD 1/0620/2020.
sprawa ZN/2797/3131MZI/2021/2003214
7 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Nadwiślańska nr dzial.: 25/4
Budowa linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynków usługowych - pensjonatów
oraz modernizacja stacji T-1122 na podstawie projektu budowlano - wykonawczego
nr UD 1/068/2021
sprawa ZN/2800/3131MZI/2021/1902949
8 Gdynia Gdynia gmina miejska ul. Źródło Marii - nr dzial.: 2302/1
Wykonanie robót: Budowa linii kablowej nn - 0,4kV w oparciu o dokumentację
projektową nr 2/315/2020, dla zasilania pawilonu usługowego w m.Gdynia,
gm.Gdynia, ul.Źródło Marii, dz. nr 2302/1.
sprawa ZN/2801/3232MZI/2021/2001848
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się