Przetarg 8540858 - Wykonanie operatów szacunkowych - II postępowanie ...

   
Analizuj Zamówienie 8540858 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-19
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie operatów szacunkowych - II postępowanie

Część 1: Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości przejętych
pod drogi publiczne położonych na terenie Powiatu Bełchatowskiego.

Część 2: Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w Gminie Kleszczów będących przedmiotem sprzedaży.Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Faustynów, gmina Kleszczów, oznaczonej jako działka nr: 38/4 o pow. 0,0690 ha oraz położonej w obrębie Żłobnica, gmina Kleszczów oznaczonej jako działka nr 1/2 o pow. 0,52 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów z siedzibą w Rogowcu.

Część 3: Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Gminie Kleszczów będących przedmiotem sprzedaży.

Część 4: Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem, niezbędnej do zajęcia w celu prowadzenia działalności górniczej na Polu Szczerców przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów, położonej w obrębie Dębina, gm. Kleszczów

Część 5: Wykonanie operatu szacunkowego ustalającą watrość nieruchomości niezbędną do rozliczeń za zwróconą nieruchomość byłemu właścicielowi położoną w obrębie 12 m. Bełchatowa, oznaczonej jako działki nr nr 340/43 o pow. 0,0341ha, 340/40 o pow. 0,0041ha, 352/10 o pow. 0,0389ha, 528/19 o pow. 0,0010ha, 529/4 o pow. 0,0003ha, 268/12 o pow. 0,0017ha, oraz działki nr nr 340/32ha o pow. 0,0021ha , 340/34ha o pow. 0,0032ha.

WS.272.3.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00279626/01 z dnia: 2021-11-23
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:

Po zmianie:
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_belchatowski/proceedings
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
kody CPV 70000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8556370 2021-12-01
godz. 12:00
URZĄD MIASTA WROCŁAW Sporządzenie opinii, w formie operatów szacunkowych wartości rynkowej infrastruktury gospodarowania wodami opadowymi zlokalizowanej na terenie miasta Wrocławia wybudowanej w latach 2015-2020...
8555696 2021-12-02
godz. 12:00
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O.O. Wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości godziwej nieruchomości gruntowych
8558219 2021-12-03
godz. 11:00
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU sporządzenie 19 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oraz wartość szkód powstałych na nieruchomościach w związku z realizacją inwestycji drogowych oraz kolejowej
8554846 2021-12-03
godz. 12:00
ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A. Wycena nieruchomości przeznaczonych do wykupu, sprzedaży lub wniesienia aportem w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną i eksploatacyjną, a także szacunek szkód powstałych na skute...
8529984 2021-12-03
godz. 13:25
URZĄD MIASTA OSTROŁĘKA GN.6833.13.2011 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości, określającej wartość rynkową prawa własności nieruchomości, położonej w Ostrołęce o łącznej pow. 0,1686 ha, położonej w l...
8565651 2021-12-06
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU Sporządzenie 14 szt. operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych w gminach Drobin, Stara Biała, Słupno
8552341 2021-12-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GDYNIA Wyceny nieruchomości w roku 2022 na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Część 1: Część 1 obejmująca wykonanie usług:zadanie nr 1 - wyceny nieruchom...
8557530 2021-12-10
godz. 00:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU Sporządzenie wyceny nieruchomości polegającej na ustaleniu jej wartości na potrzeby ustalenia w drodze decyzji administracyjnej odszkodowania za pozbawienie prawa własności do nieruchomości
8554715 2021-12-10
godz. 09:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W TARNOWIE ZAKŁAD W KRAKOWIE Wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen w formie operatów szacunkowych w ramach inwestycji pod nazwą: „Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych” – Etap III – część 2. Przedmiot...
8563719 2021-12-17
godz. 13:00
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW S.A. Nr przetargu 2/MM/2021 z dnia 30.11.2021 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów, a także prawa własności posadowionych na tych gruntach budynków