Zlecenie 7689141 - Wykonanie okresowej kontroli rocznej dróg leśnych oraz...

   
Zamówienie 7689141 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-10
przedmiot zlecenia
Wykonanie okresowej kontroli rocznej dróg leśnych oraz Punktów Czerpania Wody (dalej PCzW), będących środkami trwałymi oraz
obiektów inżynierskich (z wyłączeniem mostów) w ciągu dróg, zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Osusznica, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Celem przeglądów dróg i PCzW jest przeprowadzenie kontroli i udokumentowanie stanu technicznego dróg leśnych, PCzW oraz wszystkich grup elementów występujących w korytarzu drogi. Zadanie ma być wykonane zgodnie z wymaganiami i w sposób wynikający z
obowiązujących przepisów dotyczących przeprowadzenia rocznych przeglądów okresowych - art. 62 ustawy Prawo Budowlane. W ramach przeglądu należy ocenić wszystkie elementy pasa drogowego, tj. nawierzchnię jezdni, nawierzchnię pobocza, stan rowów, skarp oraz odwodnienie. W ramach wykonania przeglądu należy wykonać rejestrację uszkodzeń.
3. Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić protokół dla każdej drogi i PCzW oddzielnie. Protokół z kontroli powinien zawierać informacje świadczące o spełnieniu obowiązków, wynikających z art. 62 ustawy Prawo Budowlane. Każdy protokół okresowej kontroli powinien zawierać wnioski końcowe oraz zalecenia co do wykonania niezbędnych prac utrzymaniowych i remontowych, a także określenie stanu nawierzchni. Protokoły okresowej kontroli powinny zawierać dokumentację fotograficzną obiektu i stwierdzonych uszkodzeń.
4. Przeprowadzenie kontroli okresowej należy potwierdzić wpisem do książki obiektu
budowlanego.
5. Zadanie obejmuje również założenie 3 książek obiektu budowlanego.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się