Przetarg 8433520 - Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej...

   
Analizuj Zamówienie 8433520 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-10-01
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie przebudowy i rozbudowy kompleksu szklarnio
wego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych) w zakresie przebudowy i rozbudowy kompleksu szklarniowego położonego w Ogrodzie Botanicznym UMCS przy ul. Sławinkowskiej 3 w Lublinie na cele ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz edukacji ekologiczno-przyrodniczej oraz sprawowanie nadzorów autorskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ.

TP/186-2021/DZP-p
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany
kody CPV 71000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt budowlany

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8453658 2021-10-29
godz. 12:00
17 TERENOWY ODDZIAŁ LOTNISKOWY Budowa budynku wielofunkcyjnego eskadry lotniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla grupy Lotniczej Darłowo 44. Bazy Lotnictwa Morskiego – zadanie 54354.
8482728 2021-10-29
godz. 12:00
PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej remontu baraku nr 45 położonego na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie
8482673 2021-11-02
godz. 10:00
REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ SP. Z O.O. Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko - pomorskiego wybór Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest: Część I - Pełnieni...
8476323 2021-11-05
godz. 09:00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH Przebudowa i adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w poziomie -1 na bunkier terapeutyczny K1 Zakładu Brachyterapii NIO - PIB Oddziału w Gliwicach 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ...
8442620 2021-11-09
godz. 11:30
ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO WE WROCŁAWIU Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków położonych przy ul. Łęczyckiej 15A i ul. Rejtana 3we Wrocławiu Numer referencyjny: ZZK - NZ/241/3400/134/21 Zakres przedmiotu zam...
8485188 2021-11-15
godz. 09:30
STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE Projekt i wykonanie zaproponowaną metodą podbicia fundamentów 3 ścian budynku B Programu SOS Wiosek Dziecięcych Lublin.
8455547 2021-11-16
godz. 10:00
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa unikalnego systemu radiochirurgii żyroskopowej, wraz z NIEzbędną infrastrukturą, dla potrzeb utworzenia „Centrum Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi” Numer referencyjny: 293/2021/PN/D...
8488652 2021-11-19
godz. 09:00
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE 1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń wartowni wojskowej – budynek nr 64 przeznaczonej na SUFO w formule zaprojektuj i wykonaj.Obiekt budowlany, objęty zamówieniem, znajduje się ...
8482190 2021-11-22
godz. 12:00
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu wraz z termomodernizacją i przyłączeniem do sieci ciepłowniczej P.K. Therma budynku przy ul. Cieszyńskiej 42 w Bielsku-Bi...
8226280 2021-12-15
godz. 10:00
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W CIESZYNIE 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach Etap II poprzez przeprojektowanie i wykonanie rozbudowy budynku Centrum Kształcenia i Wy...