Przetarg 8868739 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przejazdów i...

   
Analizuj Zamówienie 8868739
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-27
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska - II post.

1. Przedmiotem zamówienia opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysow
ej dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska” z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w okresie rękojmi i gwarancji na przedmiotowe roboty.

25/B/IT/2022
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy, nadzór, kosztorys, przegląd, projekt linii kolejowej, tramwajowej
kody CPV 71248000, 71320000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt drogowy , nadzór, kosztorys, przegląd , projekt linii kolejowej, tramwajowej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8907982 2022-05-24
godz. 12:00
URZĄD GMINY GRUTA Inspektor Nadzoru - Budowa Przedszkola Samorządowego w Grucie – etap I Część 1: Zadanie I – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dalej zwane – branż...
8905407 2022-05-25
godz. 14:00
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TARGU SP. Z O.O. Wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków
8898102 2022-05-27
godz. 08:00
KATOWICKIE INWESTYCJE S.A. Wykonanie usług projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja. ...
8900344 2022-05-27
godz. 09:00
URZĄD MIASTA RYBNIK Projekt i budowa zabezpieczenia akustycznego na Drodze Regionalnej w km 3+015-3+125 i 7+563-7+613 oraz Drodze Śródmiejskiej w km 0+070-0+145 w Rybniku Projekt i budowa zabezpieczenia akusty...
8908974 2022-05-27
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W TARNOWIE Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Dokumentacje drogowe – ścieżki rowerowe" – budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym przy ulicy Nowy Świat Zakres zamówienia „Dok...
8906988 2022-05-27
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej zadania „Zagospodarowanie terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23” 1. Opracowanie komple...
8910136 2022-05-27
godz. 12:00
URZĄD GMINY NOWE PIEKUTY Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107617B Tłoczewo-Krasowo Wólka o łącznej długości około 1,5 km wraz z rozbiórk...
8898904 2022-06-03
godz. 10:00
URZĄD MIASTA JAWOR „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zadania,...
8906366 2022-06-03
godz. 12:00
URZĄD GMINY KIJE Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Gołuchów, Kliszów i Umianowice na terenie Gminy Kije” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Pr...
8887079 2022-06-13
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY WŁADYSŁAWOWO Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na "Rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 215 we Władysławowie...