Przetarg 7351568 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7351568 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-02-24
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu ś/c na terenie miejscowości Gniezno, ul. Graniczna i przebudowy gazoci
gu n/c na terenie m. Pobiedziska, ul. Tysiąclecia – zamówienie sektorowe Numer referencyjny: 2020/W300/WP-02314
Zadanie nr 1: dokumentacja projektowa przebudowy gazociągów ś/c na terenie m. Gniezno, ul. GranicznaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej na przebudowę gazociągu ś/c na terenie miejscowości Gniezno, ul. Graniczna wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich (projekt) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.Zadanie nr 1: dokumentacja projektowa przebudowy gazociągów ś/c na terenie m. Gniezno, ul. Graniczna, w następującym zakresie:— gazociąg PE100 SDR11, dn 63 [mm], 600,00 [m],— przyłącza PE100 RC SDR11, dn 25 [mm] – szt. 22.Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz sposobów jego realizacji zawiera Załącznik nr 1 A do umowy (wzór umowy stanowi odpowiednio Załącznik nr 3A do SIWZ).
Zadanie nr 2: dokumentacja projektowa przebudowy gazociągu n/c na terenie m. Pobiedziska, ul. TysiącleciaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej na przebudowę gazociągu n/c na ternie miejscowości Pobiedziska, ul. Tysiąclecia, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich (projekt) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.Zadanie nr 2: dokumentacja projektowa przebudowy gazociągu n/c na terenie m. Pobiedziska, ul. Tysiąclecia,w następującym zakresie:— gazociąg PE100 SDR17,6, dn 180 [mm], 580,00 [m],— gazociąg PE100 SDR17,6, dn 125 [mm], 110,00 [m],— przyłącza PE100 RC SDR17,6/11, dn 40/63/90/125 [mm] – szt. 24.Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz sposobów jego realizacji zawiera Załącznik nr 1 B do umowy (wzór umowy stanowi Załącznik nr 3B do SIWZ).
branża Projektowanie
podbranża projekt ciepłownictwo i gaz
kody CPV 71248000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się