Przetarg 10269272 - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REALIZACJA ROBÓT...

   
Analizuj Zamówienie 10269272 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-02-19
przedmiot ogłoszenia
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA 3 ZADAŃ W M. PIEŚCIROGI UL. PLATYNOWA, WYSZKÓW UL. 11 LISTOP
ADA, WYSZKÓW UL. PIŁSUDSKIEGO

Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego przedmiaru robót oraz budowę: Zadanie 1 Pieścirogi ul. Platynowa a) gazociągu PE DN 90 o długości L = 20 m b) gazociągu PE DN 63 o długości L = 160 m c) przyłączy gazowych ś/c DN 25 PE 3 szt. o długości łącznej L=90,0 m, Zadanie 2 Wyszków ul. 11 Listopada d) gazociągu PE DN 110 o długości L = 15 m e) przyłącza gazowego ś/c DN 63 PE 1 szt. o długości L=20,0 m f) punktu gazowego red-pom o przepustowości 25 m3/h 1 szt. Zadanie 3 Wyszków ul. Piłsudskiego g) przyłącza gazowego ś/c DN 32 PE 1 szt. L=40,0m, h) punktu gazowego red-pom o przepustowości 40 m3/h 1 szt. 2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli są wymagane, zamawiający dopuszcza wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy/punktów jako dokumentacji uroszczonej, polegającej na sporządzeniu planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 29a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r)., 3) sprawowanie nadzoru autorskiego,
branża Ciepłownictwo i gaz, Projektowanie
podbranża sieci gazowe, projekt ciepłownictwo i gaz
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci gazowe , projekt ciepłownictwo i gaz

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10428180 2024-04-18
godz. 11:00
Małopolskie Modernizacja systemu ogrzewania budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie siedziby Rejonu Nowy Targ przy ul. Składowej 12a w Nowym Targu w systemie projekt...
10398622 2024-04-19
godz. 08:00
Mazowieckie PT/UP/00532979/Lgota/ Cicha/Gazownia Częstochowa/Budowa sieci gazowej śr/c wraz ze stacją gazową PT/UP/00532979/Lgota/ Cicha dz. 332/6 • Gazociąg śr/c Dz 225 PE100 SDR 11 RC: o dłu...
10394745 2024-04-19
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa polegająca na wykonaniu napraw 24 defektów izolacji lub napraw kompozytowych skorodowanych punktowych elementów gazociągu posiadających ubytki. Prace na gazociągach na obszarze...
10345125 2024-04-23
godz. 08:00
Łódzkie Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) budowę Węzła Gazowego Łódź Wschód wraz z odcinkami gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6,3 MPa oraz DN 500 MOP 8,4MPa wra...
10431673 2024-04-26
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remont kotła WR-10 na ściany szczelne w Zakładzie Ciepłowniczym w Radomsku
10428926 2024-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie projektu budowlanego na modernizację gazociągu wraz z przyłączami w m. Wałcz, ul. Wojska Polskiego. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz zaprojektowanie gazociągu wraz z...
10441096 2024-04-30
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu w m. Ostrołęka ul. Wypychy Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu PE DN 63 PE 100 RC SDR 11 dł. 55m (połączenie s...
10450859 2024-05-06
godz. 10:00
Mazowieckie 23/IRSP/W/24_Przebudowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcyjno-pomiarowej o przepustowości Q=2000nm3/h w m. Bronowo gm. Susz. Przebudowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia redukcy...
10463552 2024-05-08
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przebudowy stacji gazowej w/c redukcyjno- pomiarowej o przepustowości Q= 630,0 m3/h w m. Kamień Krajeński, ul. Podgórna, dz. 579/1,...
10424198 2024-05-10
godz. 23:59
Mazowieckie Przedmiot zamówienia obejmuje: - Badania i przenoszenie skali dla procesów wytwarzania olejów epoksydowanych i biopolioli na bazie surowców roślinnych w szczególności z oleju rzepakow...