Przetarg 8050139 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy rozbiegu do skoku...

   
Analizuj Zamówienie 8050139 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-30
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy rozbiegu do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni poliuretanowej z zeskocznią na teren
ie SP nr 34 przy ul. Cylkowskiego w Gdyni, dzielnica Redłowo

Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy rozbiegu do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni poliuretanowej z zeskocznią wypełnioną piaskiem wraz z infrastrukturą i wyposażeniem na terenie SP nr 34 przy ul. Cylkowskiego w dzielnicy Redłowo w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o nr ewidencyjnym: 1257 obręb 0025 Redłowo, na podstawie wniosku złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 (ID. 2019/RED/0008; https://bo.gdynia.pl/?mod=project2019&path=304)2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej.Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.

GCS.DZPI.2710.3.2021
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany, projekt drogowy, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71220000, 71244000, 71247000, 71248000, 71320000, 71325000, 71332000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się