Zlecenie 7686419 - Wycinka drzew i krzewów rosnących przy linii kolejowej 651...

   
Zamówienie 7686419 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-10
przedmiot zlecenia
Wycinka drzew i krzewów rosnących przy linii kolejowej 651 po stronie prawej i lewej w km 0,000-1,000.

1. Wycinka 371 drzew i
krzewów objętych Decyzjami oraz drzew i krzewów, dla których nie jest wymagane uzyskanie zgody właściwych organów na ich usunięcie a rosną w odległości mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu albo górnej krawędzi przekopu toru kolejowego linii 651 relacji Radoszowy – Gottwald po stronie prawej i lewej w km 0,000 – 1,000 wraz z okrzesaniem, przerzynką na określoną długość, przewóz wyciętego drewna do miejsca składowania, uprzątnięcie terenu. Wycinka drzew i krzewów będzie prowadzona zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który jest integralną częścią zamówienia.
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się