Zlecenie 9955489 - wycena nieruchomości gruntowych - Działki nr 85

   
Zamówienie 9955489 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-21
przedmiot zlecenia
wycena nieruchomości gruntowych - Działki nr 85
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża grunty, operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: grunty , operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10119120 2023-12-04
godz. 09:00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. Wyceny stawki czynszu infrastruktury elektroenergetycznej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku Wyceny stawki czynszu dzierżawy oraz wyceny wartości rynkowej wskazanej infrastruktury elektroene...
10115385 2023-12-04
godz. 23:00
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY sporządzenie operatu szacunkowego
10116714 2023-12-05
godz. 10:00
URZĄD GMINY NOWINY INO.271.82.2023 Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek ewidencyjnych 492/4 o pow. 65 m2 oraz 494/6 o pow. 137 m...
10110642 2023-12-05
godz. 15:30
STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU sporządzenie operatu szacunkowego określającego prawo własności nieruchomości zabudowanej drogą, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 213/1, AM-2, obręb Romanowo o pow 0,0144 ha, gmina Kło...
10124300 2023-12-06
godz. 00:00
GMINA MIASTO OLEŚNICA sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Miasta Oleśnicy, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
10106265 2023-12-06
godz. 10:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA W WARSZAWIE KOWR OT Poznań - postępowanie na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ulepszenia przedmiotu dzierżawy wynikającego z inwestycji wykonanej przez dzierżawcę w 2011 roku...
10116827 2023-12-06
godz. 14:00
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK BUDRYK I. Operaty rolne na odszkodowanie z tytułu niemożności użytkowania gruntu rolnego w roku gospodarczym 2022-2023 zajętego przez JSW S.A. KWK Budryk w Ornontowicach. 1. Bocznica kolejowa do ...
10120592 2023-12-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA DZIERŻONIÓW Sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Architektury w 2024 roku.
10116642 2023-12-11
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA sporządzanie operatów szacunkowych, uproszczonych inwentaryzacji oraz przeliczenia udziałów w nieruchomościach wspólnych dla Gminy Miejskiej Złotoryja w 2024 r.
10127285 2023-12-15
godz. 15:00
URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE MIASTO Wykonywanie usług z zakresu szacowania nieruchomości w 2024 r. na rzecz Gminy Dobre Miasto.