Zlecenie 8658325 - WSGE uczelnią dostępną dla osób z...

   
Zamówienie 8658325 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-18
przedmiot zlecenia
WSGE uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami

Zakup i dostawę 13 sztuk monitorów interaktywnych wraz z oprogr
amowaniem, oraz usługa wdrożenia, konfiguracji i instruktarzu. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym. 1. Zamawiający wymaga od oferenta podania w ofercie nazw oferowanego sprzętu. 2. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego, legalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. 3. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych innych projektach. 4. Przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający może zwrócić się do producenta zaoferowanych rozwiązań o weryfikację numerów seryjnych urządzeń pod kątem ich zgodności ze specyfikacją. Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami, w terminie wskazanym w ogłoszeniu poprzez email: i.dawidowicz@wsge.edu.pl, pocztą/osobiście na adres siedziby Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności. Oferty złożone po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 780 10 07 wew. 23. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów mailowo. Oferty zawierające braki formalne podlegają odrzuceniu.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30231320, 48700000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , oprogramowanie komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8907884 2022-05-24
godz. 15:00
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ETER-MED SP. Z O.O. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w ETER MED Sp. z o.o,. w obszarze badania i implementacji nowych metod terapeutycznych i rozwiązań technicznych w zakresie stosowania ozonoterapii w m...
8911173 2022-05-24
godz. 23:59
RYVU THERAPEUTICS S.A. Nowa terapia celowana nowotworów z delecją genu MTAP The contractor should make an offer for software license, the minimum range of functionalities is presented below:  A license that adds...
8875530 2022-05-25
godz. 11:00
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH Zakup sprzętu komputerowego Numer referencyjny: BZzp.261.36.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Opis przedmiotu za...
8909909 2022-05-26
godz. 09:00
POLITECHNIKA LUBELSKA Oprogramowanie testowe
8907093 2022-05-30
godz. 13:00
MOTO46 SP. Z O.O. Oprogramowanie dedykowane do zarządzania produkcją i relacjami z klientami/kontrahentami w ramach projektu "Inwestycje w Moto46 Sp. z o.o. dla podniesienia konkurencyjności i zaoferowania in...
8879155 2022-05-31
godz. 12:00
NARODOWY BANK POLSKI Wymiana klastrów systemów McAfee ATD Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI1-SB-241-0105/DIT/22 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Wykonanie Projektu Technicznego, a TAKże przeniesienie autorski...
8878148 2022-06-06
godz. 10:00
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Telekomunikacji i Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW. Numer referencyjny: WEITI/14/ZP/2022/1036 Przedmiotem zamówienia jest :...
8880986 2022-06-06
godz. 12:00
ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ŁODZI Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz przedłużenie wsparcia technicznego dla Archiwum Państwowego w Łodzi w podziale na 3 części Numer referencyjny: DAG.26.7.2022 Przedmiotem za...
8894346 2022-06-10
godz. 23:59
SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY Mój Uniwersytet SWPS - Uczelnia dostępna Przedmiotem zamówienia dostarczenie i wdrożenie systemu kolejkowania do obsługi offline na warszawskim kampusie uczelni i (umożliwiający priorytetow...
8906893 2022-06-14
godz. 09:00
URZĄD MIASTA KRZESZOWICE Zakup i dostawa 192 sztuk laptopów w ramach wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym- Granty PGR Numer referencyjny: WEO-RED.271.1.2022 - Przedmiotem zamówienia jes...