Zlecenie 8178600 - Włączamy Lubelskie Przedmiotem zamówienia w zakresie...

   
Zamówienie 8178600 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-06-02
przedmiot zlecenia
Włączamy Lubelskie

Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla Uczestników pr
ojektu. Kod CPV: 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy 1. Zakres usługi obejmuje: a) Przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z Uczestnikiem, mającej na celu zebranie niezbędnych informacji w ramach wspólnego poszukiwania odpowiedniej pracy. b) Przeprowadzenie kolejnych indywidualnych rozmów z Uczestnikiem adekwatnie do jego potrzeb i specyfiki udzielanego wsparcia. c) Pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców i udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy - pozyskanie ofert pracy dla każdego Uczestnika. d) Przedstawienie dla minimum 55 uczestników projektu ofert staży, e) Definiowanie celu, zakresu działań oraz terminów realizacji poszukiwań właściwej ofert pracy. f) Informowanie Uczestnika o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na regionalnym/ lokalnym rynku pracy. g) Inicjowanie i organizowanie kontaktów Uczestników z pracodawcami. h) Informowanie Uczestników o przysługujących im prawach i obowiązkach. i) Omówienie z Uczestnikiem zagadnień: kanały i formy poszukiwania stanowiska pracy zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika (osobiście, marketing szeptany, portale społecznościowe i zawodowe), prowadzenie rozmów o pracę, elementy negocjacji. j) Pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego. k) Pośrednictwo pracy bazuje na IPD i wspiera uczestnika projektu w dojściu do zatrudnienia. Pośrednictwo pracy ma charakter ciągły i towarzyszy każdej formie aktywizacji, a pośrednik pracy ma obowiązek monitorować aktywność uczestnika w poszukiwaniu pracy. Pośrednik pracy w swoich działaniach kładzie nacisk na samodzielność w podejmowaniu działań w zakresie poszukiwania przez nią pracy. l) W ramach realizowanego działania zostaną wykorzystane rezultaty projektu EQUAL „Niepełnosprawni- samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA – system zintegrowany” jak również w okresie trwałości, instrument: Techniki i instrumenty oddziaływania na pracodawców zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz instrumenty dostarczające wiedzy na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych.Przedmiotem zamówienia w zakresie części II jest przeprowadzenie usługi coachingu dla Uczestników projektu. Kod CPV: 79634000-7 Usługi kierowania karierą 1. Zakres usługi obejmuje: a) Zdefiniowanie celów rozwoju osobistego i zawodowego każdego uczestnika, b) Wzmacnianie potencjału i wskazanie możliwości rozwoju, c) Budowanie strategii rozwoju osobistego i zawodowego. d) Definiowanie celu, zakresu działań oraz terminów realizacji poszczególnych działań. e) motywowanie do udziału w projekcie
branża Praca
kody CPV 79611000, 79634000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się