Przetarg 5034343 - VE 0572.1001/0573.1001 – Harthof 48.+49. Bauteil –...

   
Analizuj Zamówienie 5034343
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-04-05
przedmiot ogłoszenia
VE 0572.1001/0573.1001 – Harthof 48.49. Bauteil – Außenputzarbeiten.
AußenputzarbeitenNeubau eines Wohngebäudes mit 30 Wohneinheiten und TG mit 35 St.Pl. sowie einerReihenhausanlage
mit 42 Einheiten und TG mit 42 St.Pl.
branża Budowlana - obiekty
podbranża budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45210000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Niemcy
województwo realizacji
kraj organizatora Niemcy
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: budownictwo mieszkaniowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8875717 2022-05-20
godz. 10:00
SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA NOWY DOM SP. Z O.O. W WĄBRZEŹNIE Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 595/6 przy ul. Osiedlowej w Książkach Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy ...
8901679 2022-05-30
godz. 09:00
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ZIELEŃ MIEJSKA SP. Z O.O. Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. 3 go Maja 49 w Pruszkowie 1. Prace wynikające z audytu energetycznego:- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem elewacji,- ocieplenie ści...
8915575 2022-06-03
godz. 09:00
ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH W SZCZECINIE Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stołczyńskiej 173 w Szczecinie. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji i remontu budynku mieszka...
8914725 2022-06-03
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE Utworzenie dwóch mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku zlokalizowanym w miejscowości Krynki w formule zaprojektuj i wybuduj 1. Przedmiotem zamówienia jest sporząd...
8915332 2022-06-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY WIŻAJNY Budowa budynku szkoły podstawowej w Wiżajnach. 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Zgo...
8932144 2022-06-08
godz. 10:00
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W OLECKU Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kasprowicza w Olecku. 1. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalny zlokalizowano w Olecku na działce nr 733/10 , 733/14, 736...
8935232 2022-06-13
godz. 16:00
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH Adaptacja budynku zlokalizowanego na ul. Wrześnieńskiej 64 w Łodzi na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej i Mieszkań Chronionych Zaprojektowanie i przeprowadzenie adaptacji budynku zlokal...
8927319 2022-06-22
godz. 12:00
GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupiej 17 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”. Numer referencyjn...
8930868 2022-06-23
godz. 10:00
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE Realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa budynku zakwaterowania osadzonych tzw. domu przejściowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie OZ Aresztu Śledczego w Olsztynie - II postęp...
8924187 2022-06-28
godz. 12:00
SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kom...