Przetarg 9684181 - Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu poprzez budowę...

   
Analizuj Zamówienie 9684181 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-05-18
przedmiot ogłoszenia
Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu poprzez budowę ul. Ł Watzenrodego, ul. H. Strobanda i ul. Heweliusza wraz z drogą
dojazdową

Przedmiotem zamówienia jest uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu poprzez budowę ul. Ł. Watzenrodego, ul. H. Strobanda i ul. J Heweliusza wraz z drogą dojazdową. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robótbudowlanych.W cenie oferty należy uwzględnić roczny okres gwarancji na oznakowanie poziome oraz trzyletni na wykonaną zieleń(trawniki, nasadzenia drzew i krzewów). Okres udzielonej gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu końcowegoodbioru robót. W okresie gwarancji należy przewidzieć pielęgnację zieleni w zakresie przewidzianym w specyfikacjitechnicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach „Budowy i przebudowy kluczowychodcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta”.

DZP-271.23.2023


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00241362/01 z dnia: 2023-05-31
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-06-06 09:00
Po zmianie:
2023-06-12 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-06-06 10:15
Po zmianie:
2023-06-12 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-07-05
Po zmianie:
2023-07-11
SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE Nie dotyczy


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00248119/01 z dnia: 2023-06-06
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-06-12 09:00
Po zmianie:
2023-06-30 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-06-12 10:15
Po zmianie:
2023-06-30 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-07-11
Po zmianie:
2023-07-29UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00273436/01 z dnia: 2023-06-23
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-06-30 09:00
Po zmianie:
2023-07-07 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-06-30 10:15
Po zmianie:
2023-07-07 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-07-29
Po zmianie:
2023-08-05
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń
kody CPV 45112710, 45233140, 45316110
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9955922 2023-10-06
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN Rozbudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w msc. Radzymin na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszkowską do skrzyżowania z ul. Korczaka Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Ogr...
9957806 2023-10-09
godz. 09:00
URZĄD GMINY SKOŁYSZYN Część 1: 1 Część 1 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej DP 1830R w miejscowości Skołyszyn:Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mie...
9956996 2023-10-09
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna w km 2+000 do 2+327.2. Zakres robót obejmuje:- rozbiórkę/odtworzenie ogrodzenia,-...
9858656 2023-10-09
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Projekt i budowa drogi S19 na odcinku: węzeł Białystok Północ (bez węzła) – węzeł Dobrzyniewo (z węzłem) Numer referencyjny: O/BI.D-3.2410.3.2023 Projekt i budowa drogi S19 na odcinku: węzeł...
9955942 2023-10-09
godz. 11:00
URZĄD GMINY KRZĘCIN „Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze, gm. Krzęcin”. Budowa drogi wraz z chodnikiem i poboczem w miejscowości Objezierze. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się:1. Bu...
9954224 2023-10-09
godz. 14:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STRZECHA W BIELSKU-BIAŁEJ Remont nawierzchni drogi i miejsc postojowych obok budynków mieszkalnych przy ul. Zwierzynieckiej 22 + 28 w Bielsku-Białej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej.
9915370 2023-10-16
godz. 12:00
STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli. Numer referencyjny: ZP – II.271.166...
9959600 2023-10-19
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ZĄBKI Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki w Ząbkach. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową drogi gminnej ul. Szw...
9938608 2023-10-19
godz. 13:00
URZĄD GMINY RESKO Przebudowa oraz budowa drogi w rejonie ulicy Mariana Buczka w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ZP.271.11.23
9954047 2023-10-20
godz. 23:59
ATLANTIS KUŁAKOWSCY SP.J. Zapytanie ofertowe nr. 5_2023 W związku z realizacją projektu nr RPZP.01.05.00-32-T075/21-00 pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy ATLANTIS KUŁAKOWSCY Spółka Jawna poprzez stworzenie nowego mi...