Przetarg 7903050 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów...

   
Analizuj Zamówienie 7903050 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-29
przedmiot ogłoszenia
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych oraz podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW Wąbrzeźno oraz
RDW Toruń w 2021 r.
Numer referencyjny: O2.N4.361.8.2020

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części (każda z części stanowi odrębne postępowanie):
a) część zamówienia nr 1 - usługi w zakresie napraw i konserwacji środków transportowych będących w posiadaniu RDW Wąbrzeźno w zakresie podanym w załączniku 11a do SIWZ,
b) część zamówienia nr 2 - usługi w zakresie napraw i konserwacji osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA oraz osprzętu do ciągników będącego w posiadaniu RDW Wąbrzeźno w zakresie podanym w załączniku 11b do SIWZ,
c) część zamówienia nr 3 - usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW Toruń w zakresie podanym w załączniku 11c do SIWZ,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 11a, 11b lub 11c do SIWZ (stosownie do części zamówienia na którą wykonawca składa ofertę).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji środków transportowych będących w posiadaniu RDW Wąbrzeźno w zakresie podanym w załączniku 11a do SIWZ
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 – DOTYCZY RDW WĄBRZEŹNO 1. Zamówienie dotyczy usług w zakresie napraw i konserwacji środków transportowych (szacowana ilość r-godz 540). a) środki transportowe garażowane w RDW Wąbrzeźno: - samochód osobowy marki Skoda Fabia II – 2 szt - samochód osobowy marki Skoda Fabia - samochód osobowy marki Ford Transit Courier, - samochód marki Lublin 3 - ciągnik Zetor 6421 Proxima - przyczepa ciągnikowa Autosan D-45 - przyczepa teknamotor SKORPION-120 o ładowności 750 kg (rębak) - samochód Citroen JUMPER b) środki transportowe garażowane w Brodnicy: - samochód Skoda Fabia - ciągnik Ursus 3512K - przyczepa lekka Niewiadów o ład. 440 kg 2. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony zamawiającego polecenia wykonania naprawy (konserwacji) do odebrania środka transportowego z miejsca garażowania i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy (konserwacji) na własny koszt i ryzyko, a po naprawie (konserwacji) do odstawienia przedmiotu naprawy (konserwacji) do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno - miejsca garażowania na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu przedmiotu naprawy (konserwacji) winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 3. W przypadku awarii środka transportowego wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania środka transportowego z miejsca wskazanego przez zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia przedmiotu naprawy do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno - miejsca garażowania na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu przedmiotu naprawy winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi napraw i konserwacji zgodnie z deklaracją określoną w złożonym przez niego formularzu oferty. 6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy. 7. Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi w szczególności z zakresu: - napraw i konserwacji mechaniki, elektromechaniki, takich jak: a) wymiana oleju silnikowego, b) wymiana filtra powietrza, c) wymiana uszczelki pod głowicą, d) wymiana rozrządu silnika, e) diagnostyka komputerowa, f) wymiana sprzęgła, g) wymiana przegubu wew./zew., h) wymiana tarcz hamulcowych, i) wymiana klocków hamulcowych, j) wymiana płynu hamulcowego, k) regulacja zbieżności kół, l) naprawa układu kierowniczego, m) wymiana amortyzatorów, n) wymiana opon zima – lato, o) naprawa układu klimatyzacji, odgrzybianie, p) drobne naprawy lakiernicze, q) naprawy blacharskie, r) inne nie wymienione w ramach potrzeb - przeglądów technicznych OT-2, 8. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw środków transportowych i ich podzespołów. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych środków transportowych w trakcie trwania umowy. 10. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji dostarczać będzie dostawca części zamiennych, którego zamawiający wyłoni w oddzielnym postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12. 11. Jeżeli wykonawca w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe przedstawi konkurencyjną cenę za materiały niezbędne do wykonania zleconej naprawy lub konserwacji w stosunku do ceny dostawcy części to wykonawca naprawy lub konserwacji będzie dostarczał niezbędne materiały. Wartość materiału wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze. 12. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych zapewni wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników zamawiającego. Wartość materiału wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw (konserwacji).

Część nr: 2 Nazwa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA oraz osprzętu do ciągników będącego w posiadaniu RDW Wąbrzeźno w zakresie podanym w załączniku 11b do SIWZ
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 – DOTYCZY RDW WĄBRZEŹNO 1. Zamówienie dotyczy usług w zakresie napraw i konserwacji osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” oraz osprzętu do ciągników (szacunkowa ilość r-godz. 140). - głowica do koszenia trawy - 1 szt. (MULAG typ UMK 1200), - myjka do znaków -1 szt., - wiertnica glebowa -1 szt. (MULAG typ EBG), - wysięgnik -1 szt., - pług - 1 szt. (SNK 27), - posypywarka - 1 szt. (STRATOS B17-18 VCXN-490), - głowicy do frezowania poboczy - 1 szt. (MULAG Typ BRG 1000), - kosiarka bijakowa Z-146 - 1 szt. - kosiarka bijakowa – 1szt. ( FERRI ZME 155), - ładowacz czołowy – 1 szt. (POMAROL 22A), - głowica kosząca – 1 szt. (FERRI TN 120). 2. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony zamawiającego polecenia wykonania naprawy (konserwacji) do odebrania osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników z miejsca garażowania i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy (konserwacji) na własny koszt i ryzyko, a po naprawie (konserwacji) do odstawienia przedmiotu naprawy (konserwacji) do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno - miejsca garażowania na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu przedmiotu naprawy (konserwacji) winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 3. W przypadku awarii osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników z miejsca wskazanego przez zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia przedmiotu naprawy do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno - miejsca garażowania na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu przedmiotu naprawy winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi napraw i konserwacji zgodnie z deklaracją określoną w złożonym przez niego formularzu oferty. 6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy. 7. Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi w szczególności z zakresu: - napraw mechanicznych, - konserwacji osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” i osprzętu do ciągników. 8. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników i ich podzespołów. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanego osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” lub osprzętu do ciągników w trakcie trwania umowy. 10. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji dostarczać będzie dostawca części zamiennych, którego zamawiający wyłoni w oddzielnym postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12. 11. Jeżeli wykonawca w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe przedstawi konkurencyjną cenę za materiały niezbędne do wykonania zleconej naprawy lub konserwacji w stosunku do ceny dostawcy części to wykonawca naprawy lub konserwacji będzie dostarczał niezbędne materiały. Wartość materiału wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze. 12. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych zapewni wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników zamawiającego. Wartość materiału wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw (konserwacji).

Część nr: 3 Nazwa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW Toruń w zakresie podanym w załączniku 11c do SIWZ
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3 – DOTYCZY RDW TORUŃ 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW Toruń. 2. Okresem rozliczeniowym będzie jeden miesiąc. Każda faktura zawierać będzie wyszczególnienie nazw i ilości poszczególnych dostarczonych przedmiotów zamówienia. 3. Warunki płatności: kwota wynikająca z faktury płatna będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia faktury przez zamawiającego. 4. Zamówienie obejmuje: I. Usługi w zakresie napraw i konserwacji środków transportowych a) Samochód osobowy marki SKODA FABIA, pojemność silnika 1.2, rok produkcji 2010, numer rejestracyjny CT9378F b) Samochód osobowy marki FIAT PANDA, pojemność silnika 1.2, rok produkcji 2012, numer rejestracyjny CT3593H c) Samochód osobowy marki DACIA LOGAN, pojemność silnika 1.6, rok produkcji 2007, numer rejestracyjny CT94856 d) Samochód dostawczy marki INTRALL LUBLIN3, pojemność silnika 2.5, rok produkcji 2005, numer rejestracyjny CT0594E e) Samochód ciężarowy marki CITROEN JUMPER, pojemność silnika 2.2, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny CT0829E f) Rębak do gałęzi marki SKORPION 120-SD, rok produkcji 2006, numer rejestracyjny CT52701 g) Przyczepa lekka marki WIOLA, rok produkcji 2007, numer rejestracyjny CT55441 h) Przyczepa lekka marki WIOLA, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny CT55816 II. Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu a) Podkrzesywarka marki STIHL, rok produkcji 2012; b) Wykaszarka spalinowa- kosa marki STIHL, rok produkcji 2003; c) Wykaszarka spalinowa- kosa marki STIHL, rok produkcji 2003; d) Wykaszarka spalinowa- kosa marki STIHL, rok produkcji 2012; e) Wykaszarka spalinowa- kosa marki STIHL, rok produkcji 2003; f) Pilarka spalinowa marki STIHL, rok produkcji 2007; g) Pilarka spalinowa marki STIHL, rok produkcji 2012; h) Pilarka spalinowa marki STIHL, rok produkcji 2012; i) Pilarka spalinowa marki STIHL, rok produkcji 2007; j) Pilarka spalinowa marki HUSQVARNA, rok produkcji 2003; k) Zagęszczarka płytowa marki WEBERMT, rok produkcji 2006; l) Zagęszczarka płytowa marki ZGS-12, rok produkcji 1999; m) Agregat prądotwórczy marki FOGO, rok produkcji 2012; n) Wiertnia Glebowa- świder, rok produkcji 2005; o) Młot pneumatyczny EH 50, rok produkcji 2016; p) Przecinarka do asfaltu BFS, rok produkcji 2016. III. Usługi w zakresie napraw i konserwacji osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” a) Szczotka myjąca podwójna – 1 szt. b) Pług odśnieżny- 1 szt. c) Głowica do koszenia poboczy- 1 szt. d) Wysięgnik uniwersalny do współpracy z głowicami roboczymi- 1 szt. e) Posypywarka do zimowego utrzymania dróg- 1 szt. f) Głowica do cięcia krzewów- 1 szt. g) Tablica świetlna kierunkowa U 26-C- 1 szt. 5. Wykonawca zobowiązany jest, po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony zamawiającego polecenia wykonania naprawy (konserwacji), do odebrania środka transportowego, sprzętu, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” z miejsca garażowania i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy ( konserwacji) na własny koszt i ryzyko, a po naprawie ( konserwacji) do odstawienia przedmiotu naprawy ( konserwacji) do miejsca siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna 113, 87-100 Toruń. Miejsce garażowania na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu przedmiotu naprawy (konserwacji) winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 6. W przypadku awarii środka transportowego, sprzętu, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania środka transportowego, sprzętu, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” z miejsca wskazanego przez zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia przedmiotu naprawy do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113 87-100 Toruń – miejsce garażowania na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu przedmiotu naprawy winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 7. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi napraw i konserwacji zgodnie z deklaracją określoną w złożonym przez niego formularzu oferty. 9. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy. 10. Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi w szczególności z zakresu: I. Usługi w zakresie napraw i konserwacji środków transportowych: - napraw i konserwacji mechaniki, elektromechaniki, takich jak: a) wymiana oleju silnikowego; b) wymiana filtra powietrza; c) wymiana uszczelki pod głowicą; d) wymiana rozrządu silnika; e) diagnostyka komputerowa; f) wymiana sprzęgła; g) wymiana przegubu wew./zew.; h) wymiana tarcz hamulcowych; i) wymiana klocków hamulcowych; j) wymiana płynu hamulcowego; k) regulacja zbieżności kół; l) naprawa układu kierowniczego; m) wymiana amortyzatorów; n) wymiana opon zima-lato; o) naprawa układu klimatyzacji, odgrzybianie; p) drobne naprawy lakiernicze; q) naprawy blacharskie; r) inne nie wymienione w ramach potrzeb; - przeglądów technicznych OT-2 II. Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu a) napraw mechanicznych; b) konserwacji sprzętu; c) wymiana oleju; d) wymiana filtru powietrza; e) wymiana świec zapłonowych; f) wymiana przewodów paliwowych; g) wymiana głowic tnących, obudowy, prowadnic i łańcuchów. III. Usługi w zakresie napraw i konserwacji osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” a) napraw mechanicznych; b) konserwacji osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA”. 11. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw środków transportowych, sprzętu, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” i ich podzespołów. 12. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych środków transportowych, sprzętu, osprzętu specjalistycznego do „UNIMOGA” w trakcie trwania umowy. 13. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji dostarczać będzie dostawca części zamiennych, którego zamawiający wyłoni w oddzielnym postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 14 i 15. 14. Jeżeli wykonawca w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe przedstawi konkurencyjną cenę za materiały niezbędne do wykonania zleconej naprawy lub konserwacji w stosunku do ceny dostawcy części, to wykonawca naprawy lub konserwacji będzie dostarczał niezbędne materiały. Wartość materiału wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze. 15. Materiały niezbędne do wykonania napraw lub konserwacji, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych zapewni wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników zamawiającego. Wartość materiału wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze. 16. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw (konserwacji).
branża Motoryzacja, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża usługi serwisowe, przeglądy, holowanie, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 50110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się