Zlecenie 7621390 - Usługi w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych...

   
Zamówienie 7621390 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-31
przedmiot zlecenia
Usługi w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (usługi ICT) dla startupów biorących udział w projekcie pt. „SPE
ED UP YOUR BUSINESS”.

Przedmiotem zamówienia są usługi w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (usługi ICT) dla
startupów biorących udział w projekcie pt. „SPEED UP YOUR BUSINESS” realizowanym w ramach
umowy nr RPWM.01.03.01-28-0005/19, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020. Cel zamówienia 1. Celem zamówienia jest świadczenie usług w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (usługi ICT) dla startupów biorących udział w projekcie pt. „SPEED UP YOUR BUSINESS” realizowanym w ramach umowy nr RPWM.01.03.01-28-0005/19, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. W ramach realizacji projektu SPEED UP YOUR BUSINESS 30 firm należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: MŚP) w początkowej fazie rozwoju działalności gospodarczej, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata, posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego otrzyma wsparcie w postaci usług podstawowych i specjalistycznych, które mają na celu przygotowanie MŚP do zafunkcjonowania na rynku z w pełni gotowym do sprzedaży innowacyjnym produktem/ usługą oraz opracowanym modelem biznesowym. Jedną z usług podstawowych są usługi ICT ukierunkowane na wdrożenie do działalności MŚP narzędzi do zarządzania efektywnością i produktywnością procesów oraz do zarządzania projektami.
3. Zakłada się objęcie wsparciem w zakresie usług ICT maksymalnie 30 przedsiębiorstw przez maksymalny okres 12 miesięcy każde, w trakcie ich udziału w projekcie w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw (Program Inkubacji) do 31.03.2023 r. Planuje się organizację 3 edycji Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, w każdej z nich wsparcie otrzyma średnio 10 MŚP. Dopuszcza się sytuację, w której:
a) okres objęcia usługą ICT jednego przedsiębiorstwa nałoży się na okres objęcia usługą innego przedsiębiorstwa,
b) niektóre MŚP zostaną zastąpione przez inne lub usunięte z projektu. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ICT w następującym zakresie:
1) Dla każdego MŚP Wykonawca stworzy indywidualny dostęp do działającego w prywatnej chmurze pakietu do zarządzania efektywnością i produktywnością procesów w działalności MŚP:
a. Poczta elektroniczna – konfiguracja skrzynek pocztowych z obsługą indywidualnych domen dla każdego z inkubowanych MŚP:
 liczba skrzynek: max. 200
 pojemność jednej skrzynki: min. 10 GB.
b. Przestrzeń dyskowa do wymiany dokumentów, plików, multimediów z możliwością zarządzania dostępem oraz udostępniania plików użytkownikom niezalogowanym:
 pojemność przestrzeni dyskowej: 10 TB z możliwością rozbudowy do 20 TB
c. Kalendarz dedykowany dla każdego MŚP.
d. Komunikator z możliwością tworzenia publicznych i prywatnych kanałów.
e. Pakiet aplikacji biurowych:
 obsługa dokumentów tekstowych,
 obsługa arkuszy kalkulacyjnych,
 obsługa prezentacji,
 możliwość współdzielenia dokumentów,
 automatyczne wersjonowanie dokumentów,
 zarządzanie dostępem do dokumentów:
 poprzez wskazanie kont użytkowników,
 poprzez generowanie dedykowanych odnośników,
 ograniczenia czasowe udostępnień,
 udostępnienie zabezpieczone hasłem,
 pakiet zgodny ze standardowymi rozwiązaniami MS Office.
f. Oprogramowanie do realizacji spotkań biznesowych on-line – narzędzie do realizacji spotkań biznesowych on-line, prezentacji produktów/ rozwiązań potencjalnym partnerom biznesowym/ klientom:
 licencja na okres, o którym mowa w ust. 12,
 brak limitu liczby spotkań w miesiącu,
 obsługa prezenterów (osób prowadzących spotkania) podczas spotkania,
 obsługa użytkowników zarządzających kontem,
 obsługiwana liczba użytkowników/ uczestników to ok 100 na jedno spotkanie,
 autoryzacja uczestników,
 przestrzeń na pliki w chmurze – minimum 1 GB,
 transmisja obrazu w jakości HD,
 współdzielenie ekranu,
 wyświetlanie prezentacji,
 tablica interaktywna,
 czat z moderacją:
 ogólny
 prywatny
 dostęp przez aplikację mobilną,
 spełnienie wymagań RODO / GDPR (dane przetrzymywane na serwerach na terenie Unii Europejskiej).
g. Narzędzie umożliwiające zarządzanie Landing Page’m – spersonalizowany szablon wraz z podstawową grafiką, CMS – Content Management System do zarządzania treścią.
2) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostęp do narzędzi do zarządzania projektami w działalności MŚP:
a. Narzędzia powinny umożliwiać prowadzenie projektów zarówno w zwinnych metodykach
(z zastosowaniem narzędzi / frameworków typu Kanban, Scrum), jak i w metodykach kaskadowych.
b. Narzędzia powinny pozwalać na zarządzanie dostępem do poszczególnych projektów, tworzenie zadań i korelacji pomiędzy nimi, nadawanie statusów, etykiet, czasu realizacji.
c. Narzędzia zapewniają funkcjonalność powiadomień (push, e-mail).
d. Narzędzia powinny pozwalać na monitorowanie czasu pracy nad zadaniami.
e. Narzędzia powinny pozwalać na generowanie raportów, m.in. :
 czas pracy nad projektem,
 czas pracy danego użytkownika,
 zadania z określonymi statusami.
f. Narzędzia te mają być dostępne w prywatnej chmurze z możliwością dostępu dla MŚP uczestniczących w projekcie (użytkowników spoza organizacji Zamawiającego).
g. Narzędzia mają dawać możliwość realizacji kopii zapasowych.

Wykonawca jest zobowiązany także m.in. do zapewnienia skutecznych kopii zapasowych danych zgromadzonych zarówno w narzędziach do zarządzania projektami, jak i w ramach pakietu do zarządzania efektywnością i produktywnością procesów w działalności MŚP, opieki informatycznej przez cały okres obowiązywania umowy, instruktażu umożliwiającego korzystanie z wdrożonych rozwiązań i innych, o których mowa szczegółowo w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w zapytaniu ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża usługi informatyczne
kody CPV 72000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się