Zlecenie 8445686 - Usługi przeglądu i serwisu kotłowni olejowych w okresie...

   
Zamówienie 8445686 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-07
przedmiot zlecenia
Usługi przeglądu i serwisu kotłowni olejowych w okresie sezonów grzewczych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 w obiekt
ach zlokalizowanych na obszarze działania Sekcji Eksploatacji Kutno
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża kotłownie
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kotłownie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8444364 2021-10-18
godz. 08:30
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. CENTRALA W WARSZAWIE Obsługa serwisowa w tym comiesięczne przeglądy konserwacyjne instalacji grzewczych oraz kotłów grzewczych na paliwo ciekłe i gazowe w budynkach kotłowni dworców kolejowych i pozostałych obie...
8451470 2021-10-18
godz. 09:50
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLSZTYNIE Obsługa serwisowa palników pieca i kotła Suszarni i Spalarni osadów PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Obsługa serwisowa oraz usuwanie awarii palników pieca i palnika kotła Suszarni i Spalarni osadó...
8449642 2021-10-18
godz. 11:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE Naprawa uszkodzeń armatury kotłowni i wymiennikowni WSS 1. Zamówienie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskie w ramach zadania pn. „Przeprowad...
8464679 2021-10-18
godz. 11:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA KOWR OT Poznań - serwisowanie, konserwacja i obsługa kotłowni w budynkach administracyjnych KOWR OT Poznań.
8458190 2021-10-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY WILCZYCE Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczenia zaplecza świetlicy na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Wysiadłowie
8462134 2021-10-22
godz. 14:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WĄBRZEŹNIE Wykonanie przeglądu instalacji gazowej w 2021 r wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych: 1. Instalacji gazowej-butla 2. Instalacji gazowej-gaz ziemny 3. Przegląd kotł...
8397463 2021-10-27
godz. 10:00
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O. Zadanie 4 : „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj – budowa” Numer referencyjny: WEZCP/PNBN/109/2021 Przedmiotem Zamówienia jest całość prac budowlanych, uzyskanie NIEzbędnych decyzji administracyj...
8459651 2021-10-29
godz. 10:00
AMW SINEVIA SP. Z O.O. SVA/W/J/4620-80/2021: Kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji gazowej wraz z kotłownią w ramach zadania nr 91553 – „Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Osso...
8432883 2021-11-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY DOŁHOBYCZÓW Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Dołhobyczów Numer referencyjny: PRG.271.12.2021 Przedmiotem zamówienia...
8458998 2021-11-15
godz. 10:00
PGNIG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA S.A. Wykonywanie prac serwisowych na podstawowych urządzeniach energetycznych w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w latach 2022 – 2023. Numer referencyjny: 10/X/ZP/21 Przedmiotem zamówien...