Przetarg 8655070 - Usługi pocztowe Świadczenie usług pocztowych w obrocie...

   
Analizuj Zamówienie 8655070 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-17
przedmiot ogłoszenia
Usługi pocztowe

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania,przemieszczania, dor
czania przesyłek pocztowych, paczek i ich ewentualnych zwrotów doZamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, w rozumieniuprzepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1041),Szacowana planowana liczba przesyłek w okresie obowiązywania umowy :214 590 000 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załacznik Nr 1 do SWZ.Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie przez okres 24 miesięcy licząc od datyprotokolarnego dopuszczenia Wykonawcy przez Zamawiającego do rozpoczęcia świadczeniausług będących przedmiotem niniejszej umowy, potwierdzonym i podpisanym bez zastrzeżeńprzez przedstawicieli każdej ze stron umowy lub do wyczerpania środków finansowych wzależności, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.Rozpoczęcie świadczenia usług, nastąpi nie później niż w terminie 8 tygodni od daty podpisaniaumowy.

MUP.PKIII.371.2.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00034731/01 z dnia: 2022-01-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-26 10:00
Po zmianie:
2022-01-28 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-26 12:00
Po zmianie:
2022-01-28 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-24
Po zmianie:
2022-02-26UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00038487/01 z dnia: 2022-01-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-28 10:00
Po zmianie:
2022-02-02 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-28 12:00
Po zmianie:
2022-02-02 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-26
Po zmianie:
2022-03-03
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8872564 2022-05-11
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Oddziału w Krakowie GDDKiA”Usługi stanowiące przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmują: a) usługi pocztowe w ob...
8848891 2022-05-17
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług w zakresie doręczania i odbioru paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rejonie Mysiadło dla RD Warszawa Numer referencyjny: CZ.26.76.2022.DTW Przedmiotem zamówienia je...
8875742 2022-05-19
godz. 10:00
URZĄD GMINY LUBLIN Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania, doręczania i zwrotu przesyłek NIEdoręczonych oraz usługi odbioru przesyłek do nad...
8897472 2022-05-19
godz. 10:00
CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów, na rzecz Cen...
8902254 2022-05-23
godz. 12:00
BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszcz...
8896026 2022-05-24
godz. 10:30
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z opisem p...
8900701 2022-05-24
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Doręczanie i odbiór przesyłek pocztowych_Włodawa Doręczanie i odbiór przesyłek pocztowych na terenie działania RD Lublin w miejscowości Włodawa.
8910618 2022-05-25
godz. 10:00
INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN W KRAKOWIE świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla IFJ PAN 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania...
8881067 2022-05-30
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w trybie ekonomicznym i pilnym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych ora...
8914689 2022-06-20
godz. 23:59
PROJEKT Zawody Sportowe - Bieg 1 laptop Izabela Krzywda1 drukarka Izabela Krzywda30 sztuk ołówków Julia Marzec30 sztuk długopisów z czarnym wkładem Julia Marzec5 temperówek biurowych Julia Marzec5 ...