Przetarg 7517816 - Usługi kompleksowego utrzymania czystości w lokalach...

   
Analizuj Zamówienie 7517816 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-06-04
przedmiot ogłoszenia
Usługi kompleksowego utrzymania czystości w lokalach Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i całorocznego utrzymania terenu
w NIEruchom. Biur Pow. ARiMR w Hrubieszowie, Krasnymstawie, Tomaszowie Lub ... Numer referencyjny: BOR03.2610.2.2020.AP
Usługi kompleksowego utrzymania czystości w lokalach Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i 17 podległych biur powiatowych— łączna powierzchnia wewnątrz lokali: poddana czynnościom codziennego utrzymania czystości = 11 082,96 m2, poddana czynnościom wykonywanym wyłącznie raz w kwartale = 2 945,55 m2,— usługa kompleksowego utrzymania czystości w lokalach Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i 17 podległych biur powiatowych obejmie m.in. sprzątanie powierzchni płaskich wraz z umeblowaniem i wyposażeniem zajmującym te powierzchnie, pranie wykładzin podłogowych i mycie okien wraz z ramami i parapetami wraz z wykładaniem środków higienicznych w łazienkach, toaletach i pokojach socjalnych (ręczniki papierowe, mydło w płynie, papier toaletowy, środki zapachowe). Wykonawca będzie wykonywał usługę przy użyciu własnego sprzętu oraz własnych środków czystości i środków higienicznych. Wykonawca musi zapewnić ciągłą dostępność i możliwość korzystania ze środków higienicznych (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe). Wykonawca zobowiązany będzie także do wykonywania usługi kompleksowego utrzymania czystości z należytą starannością w każdy dzień pracy urzędu i w godzinach pracy ARiMR, tj.: w godzinach 7:30 – 15:30
Usługi kompleksowego utrzymania czystości w Biurze Powiatowym ARiMR w Hrubieszowie wraz z całorocznym utrzymaniem terenu— łączna powierzchnia wewnątrz lokalu: poddana czynnościom codziennego utrzymania czystości = 406,52 m2, poddana czynnościom wykonywanym wyłącznie raz w kwartale = 78,92 m2, całoroczne utrzymanie terenu = 805,10 m2,— usługa kompleksowego utrzymania czystości w lokalu Biura Powiatowego ARiMR w Hrubieszowie stanowiącego własność ARiMR obejmie m.in. sprzątanie powierzchni płaskich wraz z umeblowaniem i wyposażeniem zajmującym te powierzchnie, pranie wykładzin podłogowych i mycie okien wraz z ramami i parapetami wraz z wykładaniem środków higienicznych w łazienkach, toaletach i pokojach socjalnych (ręczniki papierowe, mydło w płynie, papier toaletowy, środki zapachowe). Wykonawca będzie wykonywał usługę przy użyciu własnego sprzętu oraz własnych środków czystości i środków higienicznych. Wykonawca musi zapewnić ciągłą dostępność i możliwość korzystania ze środków higienicznych (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe). Wykonawca zobowiązany będzie także do wykonywania usługi kompleksowego utrzymania czystości z należytą starannością w każdy dzień pracy urzędu i w godzinach pracy ARiMR, tj.: w godzinach 7:30 – 15:30,— usługa całorocznego utrzymania terenu Biura Powiatowego ARiMR w Hrubieszowie stanowiącego własność ARiMR, obejmie m.in. zamiatanie, odśnieżanie, utrzymanie zieleni (np. koszenie trawy), ponieważ zgodnie z art. 5 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości zapewnia m.in. utrzymanie czystości przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Czynności związane z odśnieżaniem, usuwaniem oblodzenia oraz posypywaniem materiałami uszorstniającymi powinny być wykonywane w takich godzinach, by teren był przygotowany do użytkowania o godz. 7:00 (w dniach pracy ARiMR). W dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta Wykonawca zobowiązany będzie do odśnieżania, uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości do godziny 8:30.
Usługi kompleksowego utrzymania czystości w Biurze Powiatowym ARiMR w Krasnymstawie wraz z całorocznym utrzymaniem terenu— łączna powierzchnia wewnątrz lokalu: poddana czynnościom codziennego utrzymania czystości = 443,90 m2, poddana czynnościom wykonywanym wyłącznie raz w kwartale = 132,10 m2, całoroczne utrzymanie terenu = 330,00 m2,— usługa kompleksowego utrzymania czystości w lokalu Biura Powiatowego ARiMR w Krasnymstawie stanowiącego własność ARiMR obejmie m.in. sprzątanie powierzchni płaskich wraz z umeblowaniem i wyposażeniem zajmującym te powierzchnie, pranie wykładzin podłogowych i mycie okien wraz z ramami i parapetami wraz z wykładaniem środków higienicznych w łazienkach, toaletach i pokojach socjalnych (ręczniki papierowe, mydło w płynie, papier toaletowy, środki zapachowe). Wykonawca będzie wykonywał usługę przy użyciu własnego sprzętu oraz własnych środków czystości i środków higienicznych. Wykonawca musi zapewnić ciągłą dostępność i możliwość korzystania ze środków higienicznych (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe). Wykonawca zobowiązany będzie także do wykonywania usługi kompleksowego utrzymania czystości z należytą starannością w każdy dzień pracy urzędu i w godzinach pracy ARiMR, tj.: w godzinach 7:30 – 15:30,— usługa całorocznego utrzymania terenu Biura Powiatowego ARiMR w Krasnymstawie stanowiącego własność ARiMR, obejmie m.in. zamiatanie, odśnieżanie, ponieważ zgodnie z art. 5 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości zapewnia m.in. utrzymanie czystości przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Czynności związane z odśnieżaniem, usuwaniem oblodzenia oraz posypywaniem materiałami uszorstniającymi powinny być wykonywane w takich godzinach, by teren był przygotowany do użytkowania o godz. 7:00 (w dniach pracy ARiMR). W dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta Wykonawca zobowiązany będzie do odśnieżania, uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości do godziny 8:30.
Usługi kompleksowego utrzymania czystości w Biurze Powiatowym ARiMR w Tomaszowie Lubelskim wraz z całorocznym utrzymaniem terenu— łączna powierzchnia wewnątrz lokalu: poddana czynnościom codziennego utrzymania czystości = 671,74 m2, poddana czynnościom wykonywanym wyłącznie raz w kwartale = 182,10 m2, całoroczne utrzymanie terenu = 926,70 m2,— usługa kompleksowego utrzymania czystości w lokalu Biura Powiatowego ARiMRW Tomaszowie Lubelskim stanowiącego własność ARiMR obejmie m.in. sprzątanie powierzchni płaskich wraz z umeblowaniem i wyposażeniem zajmującym te powierzchnie, pranie wykładzin podłogowych i mycie okien wraz z ramami i parapetami wraz z wykładaniem środków higienicznych w łazienkach, toaletach i pokojach socjalnych (ręczniki papierowe, mydło w płynie, papier toaletowy, środki zapachowe). Wykonawca będzie wykonywał usługę przy użyciu własnego sprzętu oraz własnych środków czystości i środków higienicznych. Wykonawca musi zapewnić ciągłą dostępność i możliwość korzystania ze środków higienicznych (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe). Wykonawca zobowiązany będzie także do wykonywania usługi kompleksowego utrzymania czystości z należytą starannością w każdy dzień pracy urzędu i w godzinach pracy ARiMR, tj.: w godzinach 7:30 – 15:30,— usługa całorocznego utrzymania terenu Biura Powiatowego ARiMR w Tomaszowie Lubelskim stanowiącego własność ARiMR, obejmie m.in. zamiatanie, odśnieżanie, utrzymanie zieleni (np. koszenie trawy), ponieważ zgodnie z art. 5 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości zapewnia m.in. utrzymanie czystości przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Czynności związane z odśnieżaniem, usuwaniem oblodzenia oraz posypywaniem materiałami uszorstniającymi powinny być wykonywane w takich godzinach, by teren był przygotowany do użytkowania o godz. 7:00 (w dniach pracy ARiMR). W dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta Wykonawca zobowiązany będzie do odśnieżania, uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości do godziny 8:30.
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie pomieszczeń
kody CPV 90911200, 90919200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się