Przetarg 8047215 - Usługa wycinki drzew na terenach administrowanych przez 15...

   
Analizuj Zamówienie 8047215 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-29
przedmiot ogłoszenia
Usługa wycinki drzew na terenach administrowanych przez 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówi
enia:dla części 1 pn. Usunięcie drzew niebezpiecznych i potencjalnie zagrażających na terenie Składu Mosty – tereny leśne Skarbu Państwa w zarządzie RZI w Szczecinie, w oparciu obowiązujący Plan Urządzania Lasu na lata 2015-2024i posiadaną dokumentację, zgodnie z zakresem określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do wykonania prac z zakresu wycinki drzew, pozyskania drewna i uporządkowania terenu, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ, zawierający: szczegółową specyfikacje wykonania usługi, Przedmiar robót, szkic z planem zrywki i składowania drewna, szkic poglądowy lokalizacji drzew przy magazynach i drodze oraz tabelaryczne zestawienie mas i sortymentów drzewnych oraz wyliczenia cen i wartości drewna przewidzianego do pozyskania. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami opisanymi w powyższych załącznikach oraz umowie, stanowiącej załącznik nr 6A do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania i wykonywania usługi przy użyciu sprzętu, urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

05-ZP-03-21/29
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża usługi związane z leśnictwem, rolnictwem
kody CPV 77210000, 77211400, 77231000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się