Przetarg 8319596 - USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK Część 1...

   
Analizuj Zamówienie 8319596 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-09
przedmiot ogłoszenia
USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK

Część 1 Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia
2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SWZ

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami
2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
4. Ubezpieczenia komunikacyjne

Część 2 Ubezpieczenia Cyber RiskSWZ NR 123/2021/Przeworsk


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00158064/01 z dnia: 2021-08-24
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-08-27 12:00
Po zmianie:
2021-09-15 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-08-27 12:15
Po zmianie:
2021-09-15 12:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-09-25
Po zmianie:
2021-10-14
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się