Zlecenie 8268972 - Usługa trenerską/ekspercką podczas dwudniowych...

   
Zamówienie 8268972 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-07-14
przedmiot zlecenia
Usługa trenerską/ekspercką podczas dwudniowych seminariów organizowanych dla 5 powiatów na terenie województwa lubelskiego (
chełmski, krasnostawski, zamojski,
hrubieszowski, tomaszowski), realizowaną w ramach projektu pn. Ekonomia Społeczna - Drogowskaz Rozwoju Społecznego II, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
rzedmiotem zamówienia jest usługa trenerska/ekspercka podczas dwudniowych seminariów organizowanych dla 5 powiatów na terenie województwa lubelskiego (chełmski, krasnostawski, zamojski, hrubieszowski, tomaszowski). Każde dwudniowe spotkanie przewidziane jest dla 15 uczestników:
a) Część 1:
> Przeprowadzenie w formie warsztatowej pięciu ośmiogodzinnych spotkań dotyczących budowania powiatowej współpracy JST Z PES w zakresie zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w oparciu o specyfikę powiatu i dostępne modele współpracy (z wykorzystaniem dobrych praktyk z woj. lubelskiego i kraju).
> Do obowiązków trenera/eksperta należy przygotowanie prezentacji dot. przeprowadzonych warsztatów wraz z rekomendacjami i zaprezentowanie jej podczas Konferencji Regionalnej dot. stosowania klauzul społecznych, która planowana jest na IV kwartał 2021 r.
b) Część 2:
> Przeprowadzenie w formie warsztatowej pięciu ośmiogodzinnych spotkań dotyczących stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w oparciu o nowe PZP.
> Do obowiązków trenera/eksperta należy przygotowanie prezentacji dot.
przeprowadzonych warsztatów wraz z rekomendacjami i
zaprezentowanie jej podczas Konferencji Regionalnej dot. stosowania klauzul społecznych, która planowana jest na IV kwartał 2021 r.
2. Zakres usługi obejmuje m.in.:
Ekonomia Społeczna - Drogowskaz Rozwoju Społecznego II
Projekt pozakonkursowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
> przygotowanie indywidualnego programu spotkań dla każdego powiatu
w oparciu o rekomendacje z 2019 r. (Zamawiający udostępni Wykonawcy
rekomendacje po podpisaniu umowy) oraz dostępne modele współpracy;
> dostosowanie tematyki spotkań do grupy odbiorców;
> opracowanie materiałów informacyjnych na spotkanie w oparciu o rekomendacje i analizę potrzeb danego powiatu;
> przesłanie podsumowania spotkania wraz z rekomendacjami maksymalnie 7 dni po odbytym spotkaniu;
> usługa uwzględnia wszystkie elementy związane z realizacją usługi, m.in. dojazd na miejsce odbywania się seminarium, opracowanie i wydruk materiałów.
3. Usługa zostanie zrealizowana w pięciu powiatach na terenie województwa lubelskiego (powiat chełmski, krasnostawski, zamojski, hrubieszowski, tomaszowski). Zamawiający wskaże terminy dwudniowych seminariów, najpóźniej 30 dni po podpisaniu umowy. Terminy spotkań mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, zarówno na wniosek Zamawiającego, jak i Wykonawcy, po obustronnej akceptacji.
Usługa trenerską/ekspercką podczas dwudniowych seminariów organizowanych dla 5 powiatów na terenie województwa lubelskiego (chełmski, krasnostawski, zamojski,
hrubieszowski, tomaszowski), realizowaną w ramach projektu pn. Ekonomia Społeczna - Drogowskaz Rozwoju Społecznego II, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem zamówienia jest usługa trenerska/ekspercka podczas dwudniowych seminariów organizowanych dla 5 powiatów na terenie województwa lubelskiego (chełmski, krasnostawski, zamojski, hrubieszowski, tomaszowski). Każde dwudniowe spotkanie przewidziane jest dla 15 uczestników:
a) Część 1:
> Przeprowadzenie w formie warsztatowej pięciu ośmiogodzinnych spotkań dotyczących budowania powiatowej współpracy JST Z PES w zakresie zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w oparciu o specyfikę powiatu i dostępne modele współpracy (z wykorzystaniem dobrych praktyk z woj. lubelskiego i kraju).
> Do obowiązków trenera/eksperta należy przygotowanie prezentacji dot. przeprowadzonych warsztatów wraz z rekomendacjami i zaprezentowanie jej podczas Konferencji Regionalnej dot. stosowania klauzul społecznych, która planowana jest na IV kwartał 2021 r.
b) Część 2:
> Przeprowadzenie w formie warsztatowej pięciu ośmiogodzinnych spotkań dotyczących stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w oparciu o nowe PZP.
> Do obowiązków trenera/eksperta należy przygotowanie prezentacji dot.
przeprowadzonych warsztatów wraz z rekomendacjami i
zaprezentowanie jej podczas Konferencji Regionalnej dot. stosowania klauzul społecznych, która planowana jest na IV kwartał 2021 r.
2. Zakres usługi obejmuje m.in.:
Ekonomia Społeczna - Drogowskaz Rozwoju Społecznego II
Projekt pozakonkursowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
> przygotowanie indywidualnego programu spotkań dla każdego powiatu
w oparciu o rekomendacje z 2019 r. (Zamawiający udostępni Wykonawcy
rekomendacje po podpisaniu umowy) oraz dostępne modele współpracy;
> dostosowanie tematyki spotkań do grupy odbiorców;
> opracowanie materiałów informacyjnych na spotkanie w oparciu o rekomendacje i analizę potrzeb danego powiatu;
> przesłanie podsumowania spotkania wraz z rekomendacjami maksymalnie 7 dni po odbytym spotkaniu;
> usługa uwzględnia wszystkie elementy związane z realizacją usługi, m.in. dojazd na miejsce odbywania się seminarium, opracowanie i wydruk materiałów.
3. Usługa zostanie zrealizowana w pięciu powiatach na terenie województwa lubelskiego (powiat chełmski, krasnostawski, zamojski, hrubieszowski, tomaszowski). Zamawiający wskaże terminy dwudniowych seminariów, najpóźniej 30 dni po podpisaniu umowy. Terminy spotkań mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, zarówno na wniosek Zamawiającego, jak i Wykonawcy, po obustronnej akceptacji.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja
kody CPV 79000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się