Przetarg 7329590 - Usługa przeprowadzenia kursu dla uczniów i nauczycieli...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7329590 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-12
przedmiot ogłoszenia
Usługa przeprowadzenia kursu dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu w rama
ch projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” – postępowanie drugie
Numer referencyjny: ZP/PN/1/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa przeprowadzenia kursu dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” – postępowanie drugie
2. Przedmiot zamówienia obejmuje Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu obsługi programu hotelowego „Chart”.
Liczba godzina na kurs: 24 godziny dydaktyczne (1 godzina = 45 minut)
Liczba kursantów: łącznie 12 osób w 1 grupie szkoleniowej, w tym 10 uczniów i 2 nauczycieli
Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Moszczanicka 9.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w podziale na części zawiera Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają zapisy Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80530000, 80531200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się